Zakonodavna i pravna usklađenost tržišta kapitala

Tečaj
  • Razumijevanje funkcije zakonodavne i pravne usklađenosti
  • Rizici povezani s nepridržavanjem zakona i propisa
  • Sukob interesa
  • Direktiva o zlouporabi tržišta i MiFID
  • Kodeks ponašanja društava za ulaganje u vrijednosne papire
  • Brojni primjeri iz prakse

O TEČAJU
 
Cilj je tečaja pružiti alat za razumijevanje važnosti funkcije usklađenosti unutar bilo koje organizacije te različitih rizika povezanih s nepridržavanjem zakona i propisa (s težištem na MiFID-u i Direktivi o zlouporabi tržišta).
 
Teorijska podloga tečaja Zakonodavna i pravna usklađenost tržišta kapitala dopunjena je brojnim analizama stvarnih slučajeva u kojima je nepridržavanje pravila i propisa prouzročilo visoke kazne kompanijama od strane regulatora.

 
METODOLOGIJA

Tečaj pruža dobru teorijsku osnovu razumijevanja koncepta zakonodavne i pravne usklađenosti kroz praktične analize slučajeva.

 
KOME JE TEČAJ NAMIJENJEN

Tečaj je namijenjen stručnjacima s tržišta kapitala koji žele postići jasno razumijevanje usklađenosti i načina na koji se mogu nositi s rizikom nepridržavanja, a osobito onima koji rade na području pravnih poslova, revizije i rizičnih poslova, uključujući članove višeg rukovodstva.

 
PROGRAM
 
Zakonodavna i pravna usklađenost tržišta kapitala

  • Usklađenost i Direktiva MiFID
  • Kodeks ponašanja društava za ulaganje u vrijednosne papire

                        – Kategorizacija klijenata
                        – Upoznajte svoga klijenta
                        – Pravila postupanja s nalozima
                        – Politika izvršenja: Najpovoljnije izvršenje
                        – Analiza slučajeva

  • Sukob interesa

                       – Definicija
                       – Postupak
                       – Analiza slučajeva

  • Zlouporaba tržišta

                      – Uvod
                      – Neovlaštena kupoprodaja dionica
                      – Manipuliranje tržištem
                      – Nadzor i prijava zlouporabe
                      – Analiza slučajeva