Važnost faktoring usluga za likvidnost trgovačkih društava

 • Faktoring usluge
 • Faktoring u praksi
 • Ostale metode poboljšanja likvidnosti

 

Cilj tečaja

Uz isticanje važnosti efikasnog planiranja likvidnosti, obrađuju se prednosti primjene faktoring usluga u planiranju likvidnosti i upravljanju potraživanjima. Prezentira se korištenje faktoringa s obzirom na novi Zakon o faktoringu. Putem praktičnih primjera približavaju se mogući oblici korištenja faktoring usluga, s osvrtom i na druge metode poboljšanja likvidnosti.

 

Kome je tečaj namjenjen

Stručnjacima u trgovačkim društvima u odjelima financija, riznica, računovodstva, stručnjacima u financijskim subjektima i drugim zainteresiranima za unapređenje znanja o primjeni faktoring usluga.

 

Program

 • Uvod u faktoring usluge
 • Upravljanje likvidnošću
 • Faktoring u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o faktoringu
 • Vrste faktoring usluga
 • Utjecaj faktoringa na bilancu
 • Prednosti faktoringa
 • Usporedba faktoringa i bankovnog kredita
 • Procjena kreditnog rizika u faktoringu
 • Ostale metode poboljšanja likvidnosti