Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama

 

 

 

Cilj

Uz višestruku odgovornost funkcije usklađenosti, važno je jasno utvrditi što sve čini uspješnim poslove usklađenosti, te kako dobru praksu razvijati i dalje. Praksa se obrađuje na vrijednim primjerima više banaka.

 

 

Ciljna skupina

Zaposleni na poslovima usklađenosti, te ostali stručnjaci koji surađuju s poslovima usklađenosti, poput internih revizora, stručnjaka za rizike, pravne službe, ureda Uprave i drugih, kao i polaznici drugih područja zainteresirani za jačanje znanja o poslovima usklađenosti.

 

 

Program

 • Uvod u funkciju praćenja usklađenosti
  • Kako je sve počelo
  • Usklađenost vs etika
  • Kontrolna funkcija vs Funkcija podrške
  • Organizacija
  • Temeljni zadaci
  • Svi smo mi ‘compliance’
  • Ton s vrha

 

 • Funkcija praćenja usklađenosti u bankama
  • Regulatorni okvir
  • Osobe zadužene za praćenje usklađenosti
  • Organizacijski zahtjevi
  • Odnosi s drugim organizacijskim jedinicima
  • Tri linije obrane
  • Primjeri iz prakse
  • Praktični dio