Uspješna prodaja financijskih proizvoda i usluga

 • Strategija pripreme za prodaju financijskih proizvoda i usluga – profiliranje, motiviranje, prezentiranje
 • Taktika – komunikacijske razine, razgovaranje i pregovaranje u prodaji financijskih proizvoda, dogovori, motiviranje na odluku

 

Cilj tečaja

Uz brojne i raznovrsne financijske proizvode i usluge te zahtjevne tržišne uvjete i konkurenciju, sve je veća važnost razvijanja prodajnih vještina kako bi zainteresirali i odgovorili na potrebe kupce. Kako uspješno prodavati pitanje je koje se nameće i kod jednostavnih i složenih financijskih proizvoda i usluga.

S ciljem što primjenjivijeg razvoja prodajnih vještina, interaktivno komuniciranje i vježbe ispunjavaju oko 70% vremena ove trening radionice. Iskustvo se razmjenjuje kroz vježbe i rješavanje situacijskih priča. Svaki sudionik sudjeluje u praktičnim vježbama.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen zaposlenicima na financijskom tržištu koji u poslu nude financijske proizvode i usluge, bilo da im prodaja primarni posao ili je jedan od poslova, pri čemu su znanja primjenjiva za sve razine radnog mjesta. Tečaj je namjenjen i ostalima zainteresiranima za unapređenje prodajnih vještina.

 

Program

Tri stupa strategije za pripremu prodaje jednostavnih i složenih financijskih proizvoda i usluga

 • Profiliranje
  • Kako izgleda profil našeg kupca, koji su mu interesi, potrebe? Što ga opterećuje, brine? Rizici i obaveze?
  • Scenarij katastrofe? Koje vrijednosti kupac podržava? Čime su definirani ‘okviri tumačenja’ informacija iz okruženja?
 • Motiviranje
  • Kako naš kupac donosi odluke za pojedine financijske proizvode i usluge? Emotivni faktori i činjenice koje ih podržavaju
  • Komparativne prednosti opcija odluke, najbolja alternativa, glavni faktori za odluku
 • Prezentiranje
  • Kako pripremiti prezentaciju prema profilu i motivacijskom modelu kupca – ključna pitanja, poruke i sugestija
 • Vježba 1
  • odabir financijskog proizvoda, profila kupca i prezentacije

 

Taktika

 • Priprema – okupljanje timova za vježbe, deifniranje uloga, ciljeva i zadaća
 • Vježba 2 komunikacijske razine i kontroliranje tijeka komunikacije
  • komunikacija telefonom, razgovor 1-1 & 1-n, e-mail i pismena korespodencija

   

 • Komunikacijske razine
  • Verbalno i neverbalno
   • pismena korespodencija – kontekstiranje, markiranje – skrivene poruke, strukturiranje korespondencijskog niza
 • Vježba 3: razine u komunikaciji
  • postavljanje konteksta, odabir pojmova i poruka za markiranje, planiranje korespondencije i/ili razgovor

   

 • Razgovaranje i pregovaranje u prodaji financijskih proizvoda
  • Neverbalna komunikacija
   • razine i značaj – kako pojačati i neutralizirati percepciju informacija netekstualnim pomagalima
   • praćenje i usklađivanje kao preduvjet za otvaranje kanala komunikacije
   • vođenje fokusa pažnje
  • Verbalna komunikacija
   • što su filteri komunikacije i kako nastaju
   • uvjerenja i vrijednosti kao filteri
   • tehnike i pomagala kod vođenja razgovora
   • pitanja i ‘pitanja’
   • što su okviri tumačenja, kako djeluju i kako se postavljaju
   • tehnika preokvirivanja
   • što su okidači emocija, kako nastaju i kako se postavljaju
   • primjeri iz svakodnevnice, okidači kao pomagala
 • Vježba 4: tehnike preuzimanja kontrole i vođenja
  • neverbalno i verbalno usklađivanje i otvaranje
  • geste i pitanja kojima se preuzima kontrola razgovora
  • alati asertivne komunikacije
  • postavljanje – protupitanja, željenih okvira tumačenja, okidača emocija

   

 • Dogovaranje
  • pitanja, primjedbe i prigovori – vrste, preokvirivanje
 • Vježba 5: dogovaranja
  • rad s pitanjima, s primjedbama i prigovorima

   

 • Motiviranje kupca na odluku
  • usmjerena, zatvorena pitanja
  • preokvirivanje
  • implicitne tvrdnje i pozitivne pretpostavke u postprodaji
 • Vježba 6:  završni scenarij

 

 • Proces postprodaje
  • razvoj odnosa
 • Vježba 7: zaključivanje teme
  • odgovori na pitanja