Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Uvodno

Karakteristike okruženja, kao što su nesigurnost i nepredvidivost, globalna međuovisnost, izuzetna moć kupaca da nameću svoja ‘pravila igre’, snažna konkurencija, integrirani lanci nabave usluga i proizvoda, razvijene komunikacije, i izuzetna ovisnost o digitalnim tehnologijama, nameću od stratega da kontinuirano stvaraju novi i neupitan prostor na tržištu te da se konkurencija učini sporednom.

Pri izradi strategija i planova, te pri njihovoj provedbi, obveza je da se o budućnosti razmišlja uvijek kao o imenici u množini, s više opcija i scenarija realizacije. Pravi poslovni koncepti omogućuju organizacijama da se prema izazovima postave na način da ‘igraju svoju igru’, rade i nameću ono što najbolje znaju i što njima i dionicima donosi uravnoteženu i dugoročnu korist. Pobjedničke strategije prilagođavaju organizacije potrebama svih dionika u jednakoj mjeri koliko se to traži od dionika i njihovih mogućnosti u odnosu prema organizaciji.

U traženju odgovora na pitanja: ‘što smo danas, što želimo biti sutra, na koji način želimo to postići’ nemoguće je i izbjeći određene rizike pogrešnih prosudbi i odluka na strateškoj i operativnoj razini. Da bi se rizici prevenirali i izbjegli, minimalizirali, transferirali, a neki svjesno prihvatili, važna je kvaliteta i sustavnost provedbe analiza kojima se provjeravaju i po potrebi redefiniraju strateške namjere, organizacijski ustroj, tržišta i temeljen djelatnosti, provode strateška, operativna i financijska restrukturiranja.

 

Ciljevi seminara

 • kako se na strateškoj i operativnoj razini organizira i upravlja univerzalnim menadžerskim cikličkim procesom – ‘analiziraj i planiraj – radi – nadziri i analiziraj – unaprjeđuj i otklanjaj smetnje’
 • kako se provode analize (od šume vidjeti drvo – fokus na bitno) i osiguravaju korisne informacije za donošenje odluka i djelovanje uz minimum rizika
 • kako se na temelju provedenih analiza i procjena rizika kreiraju, implementiraju i provode pobjedničke strategije i planovi
 • kako se upravlja portfeljem usluga i proizvoda
 • kako se donose odluke o ulaganjima i troškovima, optimizira ih se primjereno uvjetima na tržištu i mogućnostima organizacije, izbjegavaju rizici od šteta na duge staze
 • kako se vrednuju, motiviraju i razvijaju ljudi, adekvatno strateškim namjerama, kako se definiraju ključni pokazatelji uspješnosti za mjerenje i nagrađivanje učinaka pojedinaca, radnih i projektnih timova
 • kako se optimiziraju troškovi u skladu s okolnostima iz eksternog i internog okruženja

 

 

Kome je seminar namijenjen

Specijalistima za financije, kontroling, računovodstvo, menadžerima, stručnjacima za odnose s kupcima – prodaja, marketing.., poduzetnicima, stručnjacima za poslovne planove i analize, za upravljanje rizicima, te ostalim zainteresiranima za unaprjeđenje znanja o upravljanju strateškim i operativnim rizicima.

 

 

Program

 • Postupci pri upravljanju rizicima
  • identifikacija – procjena – odgovor – kontrola
  • kvantitativna i kvalitativna analiza osjetljivosti
  • smanjivanje neizvjesnosti i šteta, izbjegavanje, prijenos i prihvaćanje rizika
  • praćenje i kontrola, planiranje i provedba preventivnih aktivnosti
 • Analize šireg i užeg eksternog okruženja – PESTLE, analiza dionika, analiza zrelosti i atraktivnosti gospodarske grane, analiza konkurentnosti
 • Procjena organizacijske izvrsnosti po EFQM modelu, procjena vrijednosti intelektualnog kapitala, BCG matrica, analiza financijskih performansi
 • Analiza krivulje vrijednosti, VRIO i SWOT
 • Procjena rizika izvedivosti odabrane strategije i strateških namjera
 • Analiza konkurencije
 • Analiza kupaca / dobavljača
 • Analiza organizacijskog ustroja i tijeka ključnih procesa (prodaja, nabava, kontroling, istraživanje i razvoj, proizvodnja, tržišne komunikacije, skladištenje, HR, IT…) u svrhu procjene stabilnosti i održivosti organizacije