Upravljanje strateškim i operativnim rizicima

Cilj

Obraditi strateške i operativne rizike s ciljem efikasnijeg i sigurnijeg poslovanja. Od identificiranja rizika, preko praćenja i traženja rješenja, pokazuje se kako uspostaviti model učinkovitog upravljanja rizicima.

 

Ciljna skupina

Voditelji projekata, stručnjaci za planiranje, internu reviziju, rizike, kontroling, stručnjaci iz odjela koji surađuju na upravljanju strateškim i operativnim rizicima, te ostali koji žele unaprijediti znanje o upravljanju rizicima.

 

Program

  • Uvod, o okruženju i teoretskom okviru upravljanja rizicima

 

  • Kako se na strateškoj i operativnoj razini organizira i upravlja univerzalnim menadžerskim cikličkim procesom – ‘analiziraj i planiraj – radi – nadziri i analiziraj – unaprjeđuj i otklanjaj smetnje’

 

  • Kako se provode analize (od šume vidjeti drvo – fokus na bitno) i osiguravaju korisne informacije za donošenje odluka i djelovanje uz minimum rizika

 

  • Kako se na temelju provedenih analiza i procjena rizika kreiraju, implementiraju i provode pobjedničke strategije i planovi

 

  • Kako se upravlja portfeljem usluga i proizvoda

 

  • Kako se donose odluke o ulaganjima i troškovima, optimizira ih se primjereno uvjetima na tržištu i mogućnostima organizacije, izbjegavaju rizici od šteta na duge staze

 

  • Kako se vrednuju, motiviraju i razvijaju ljudi, adekvatno strateškim namjerama, kako se definiraju ključni pokazatelji uspješnosti za mjerenje i nagrađivanje učinaka pojedinaca, radnih i projektnih timova

 

  • Kako se optimiziraju troškovi u skladu s okolnostima iz eksternog i internog okruženja