Upravljanje odnosima s kupcima s fokusom na prevenciju i minimizaciju financijskih rizika

Cilj:

Obraditi upravljanje odnosima s kupcima radi prevencije i minimizacije financijskih rizika.

Upoznati polaznike:

  • Kako se analiziraju podatci iz financijskih i menadžerskih izvješća, računovodstvenih evidencija (salda konti) te druge važne informacije o poslovnim subjektima
  • Kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca te izvode preporuke i odluke o poslovnom odnosu, izbjegavanju i minimalizaciji rizika
  • Kako se izrađuju i implementiraju modeli za segmentaciju tržišta odnosno portfelja kupaca i „ciljanje“ (odabir) najpoželjnijih potencijalnih kupaca.

 

Problem nelikvidnosti u Hrvatskoj je i dalje problem koji ograničava rast, ulaganja u razvoj i istraživanja, u digitalizaciju i modernizaciju tehnologija. Korijeni nelikvidnosti su djelomično ekonomski a u značajnoj mjeri su sociološki i reflektiraju nizak nivo etike poslovanja. Trendovi pokazatelja likvidnosti ukazuju potrebu većeg broja poslovnih subjekata da provedu financijska restrukturiranja i unaprijede koncepte i procese kojima će upravljati s likvidnosti i solventnosti, i održavati adekvatnu kvalitetu novčanog toka.

Pronalaženje načina za poboljšanje likvidnosti u poslovanju poduzeća nije jednostavno. Postoje razni modeli i alati koje je potrebno razumjeti te adekvatno primijeniti i povezati u dobar sustav. U duhu stare izreke „SPRIJEČITI JE BOLJE NEGO LIJEČITI“, likvidnost se prvenstveno osigurava prevencijom, pravovremenim korištenjem i razumijevanjem dostupnih informacija, a potom dobro organiziranim postupkom utemeljenom na zakonima i pravilima komunikacije s kupcima. Za sve to je potrebno da ljudi, najvažnija sastavnica i vrijednost poduzetničkih organizacija, budu primjereno obučeni i motivirani.

 

Ciljna skupina:

Edukacija je namjenjena poduzetnicima, menadžerima, specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling, korporativnim rizničarima, zaposlenicima zaduženim za odnose s kupcima (prodaja..), te ostalima zainteresiranima za unaprjeđenje znanja o boljem upravljanju odnosa s kupcima uz fokus na upravljanje financijskim rizicima.

 

Program:

  • Uvid u strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvješća
  • Ocjenjivanje rejtinga i komercijalnog potencijala kupaca korištenjem alata i tehnika iz područja ekonomske analitike
  • Izvori i načini prikupljanja ne-financijskih informacija, njihovo razumijevanje i pretvaranje u preporuke i odluke povezivanjem s financijskim pokazateljima
  • Utvrđivanje kreditnog limita i kreditne marže povezivanjem internih i eksternih informacija
  • Modeli za ocjenjivanje financijskog rizika (BEX, Altman, SQI …)
  • Segmentiranje tržišta (portfelja kupaca i „ciljanje“ najpoželjnijih ne-kupaca) i planiranje prodaje.