Upravljanje financijskim rizicima s fokusom na likvidnost

Problem nelikvidnosti  u Hrvatskoj je već dugo negativni „šlag na tortu“. Smatra se jednim od ključnih, njegovi korijeni su samo djelomično ekonomski a u značajnoj mjeri su sociološki i reflektiraju nizak nivo etike poslovanja. Trendovi pokazatelja likvidnosti ukazuju da je pred velikim brojem poslovnih subjekata izazov financijskog restrukturiranja kojim će poboljšati likvidnost i solventnost, te kvalitetu novčanog toka.

Pronalaženje načina za poboljšanje likvidnosti u poslovanju trgovačkog društva nije jednostavno. Postoje razni modeli i alati koje je potrebno razumjeti te adekvatno primijeniti i povezati u dobar sustav za upravljanje likvidnošću, prevenciju i minimiziranje financijskih rizika. Odabir modela i alata ovisan je o djelatnostima, osobinama poslovnog subjekta, tržišnoj poziciji, povijesnim rezultatima, planovima za budućnost, i drugim kriterijima i okolnostima iz internog i eksternog okruženja.

 

Ciljevi tečaja: 

Upoznati polaznike:

 • Kako se očitavaju podaci iz financijskih i menadžerskih izvješća te izvode preporuke i odluke o izbjegavanju i minimalizaciji rizika
 • Kako se dizajniraju i koriste interne ocjene rejtinga i komercijalnog potencijala postojećih i potencijalnih kupaca
 • Kako se upravlja portfeljem kupaca korištenjem kreditnog limita i kreditne marže
 • Kako se izrađuju i provode financijski planovi restrukturiranja, te donose odluke o investiranju i financiranju.

 

Tečaj je namijenjen:

Poduzetnicima, specijalistima za financije, računovodstvo i kontroling u raznovrsnim djelatnostima, menadžerima, zaposlenicima u financijskim subjektima koji analiziraju financijske izvještaje društava, stručnjacima za suradnju s kupcima – prodaja, marketing, te ostalim zainteresiranima za unapređenja znanja o upravljanju financijskim rizicima.

 

Metode rada: 

 • predavanje
  • vježbe
  •   individualni i timski rad
  •   dijalog
  •   razmjena znanja i iskustva

 

Program: 

 • Analiza trendova globalne i lokalne ekonomije
 • Uvid u strukturu i sadržaj temeljnih financijskih izvješća
  • pojam i pokazatelji likvidnosti i solventnosti
 • Izračun novčanog jaza („cash gap-a“) i potrebe za obrtnim sredstvima
 • Ocjenjivanje rejtinga i komercijalnog potencijala kupaca
 • Utvrđivanje kreditnog limita i kreditne marže povezivanjem internih i eksternih informacija
 • Specifični modeli za ocjenjivanje financijskog potencijala i rizika
  • BEX, Altman, Beaver, …
 • Segmentiranje tržišta i planiranje prodaje
 • Klasifikacija instrumenata osiguranja plaćanja i njihova praktična primjena
 • Financijsko restrukturiranje
  •  reprogramiranje dugova,
  • promjene u strukturi kapitala,
  • brzo unovčavanje imovine i prodaja neproduktivne imovine,
  • novi izvori financiranja
 • Ocjenjivanje likvidnosti investicijskih projekata