Tehnička Analiza – priprema za polaganje međunarodnog ispita

Tečaj

Što kandidati za ispit i ostali polaznici dobiju

 • strukturirano znanje o tehničkoj analizi po međunarodno priznatom programu, koji na sustavan način obuhvaća sva podrućja tehničke analize kao i pripreme ispita
 • kandidati – pripremu za ispit čijim polaganjem stiču međunarodno priznat certifikat CFT (Chartered Financial Technician) o stručnosti u području tehničke analize
 • priliku za jačanje konkurentske prednosti za poslove tehničkog analitičara
 • potpune informacije o uvjetima i načinu polaganja ispita za prvi stupanj

Cilj

Priprema za ispit  provodi se po International Federation of Technical Analysts – IFTA programu za polaganje 1. stupnja međunarodnog ispita Certified Financial Technician – CFT.

U teoretskom dijelu pojašnjavaju se pojmovi i zakonitosti tehničke analize te uporišta na kojima se zasniva. Obrazlažu se vrste grafikona na kojima se tehnička analiza primjenjuje te se određuje faza u kojoj se nalazi trend. Obrasci i tehnički indikatori pomažu utvrditi hoće li se trend nastaviti ili okrenuti. Konačno, nakon utvrđene ulazne cijene, objašnjava se način kako odrediti cjenovni cilj i ograničenje mogućeg gubitka (stop loss) ukoliko se naša očekivanja ne ostvare.

Stečeno znanje o tehničkoj Analizi primjenjivat će se  na grafičkim primjerima trgovanja.

Za razliku od globalnog financijskog tržišta na kojem je tehnička analiza odavno potvrđena i priznata, kod nas je još uvijek slabije poznata zbog čega su i mogućnosti njene primjene nedovoljno iskorištene. Ovaj tečaj nudi mogućnost stjecanja i usavršavanja znanja i vještina koje omogućuju bolju primjenu tehničke analize u svakodnevnom trgovanju.

Kome je tečaj namijenjen

Polaznici mogu biti najprije kandidati za polaganje CFT 1. stupnja  ispita, kojeg organizira IFTA – krovna međunarodna organizacija za tehničku analizu, te svi ostali koji se žele na sustavan način, po međunarodno priznatom programu, upoznati s tehničkom analizom i mogućnostima njezine primjene u praksi, bez obzira namjeravaju li polagati CFT ispit.

 

Program

1. dan

 • Tehnička analiza – uporišta i načela
 • Dow teorija
 • Temeljne tnačajke trenda
  • linije trenda
  • potpora i otpor
  • korekcije trenda
 • Vrste grafikona
  • bar grafikoni
  • japanske svijeće
  • point & figure

 

2. dan

 • Obrasci tržišnih cijena
  • obrasci okreta trenda
  • obrasci nastavka trenda
 • Tehnički indikatori
  • Moving averages
  • oscillators – momentum indicators
 • Praznine (Gaps)
 • Volumen i Open Interest
 • Elliot-ova Valna Teroija
 • Tržišni ciklusi
 • Upravljanje sredstvima i određivanje razina  (timing)
 • Psihologija trgovanja