Tajne izvještaja o novčanom toku

  • Koncept izvještaja o novčanom toku
  • Priprema izvještaja o novčanom toku
  • Analiza izvještaja o novčanom toku
  • Brojni primjeri iz prakse, i zadaci

 

O tečaju

Na jednostavan i sistematiziran način kroz tečaj se prezentira izrada i upotreba jednog od najznačajnijih financijskih izvještaja. Razmatra se značaj novčanog toka za donošenje svakodnevnih poslovnih i strateških odluka, za analizu likvidnosti pojedinog trgovačkog društva, kao i za svakodnevno financijsko upravljanje, planiranje i zaduživanje. Kroz niz praktičnih primjera razotkrivaju se vrijednosti informacija koje nudi ovaj izvještaj.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je podjednako namjenjen vanjskim korisnicima – djelatnicima financijskih institucija kod procjene kreditne sposobnosti klijenta, vjerovnicima, analitičarima i potencijalnim investitorima kad procjenjuju likvidnost i sposobnost pojedinog društva da generira novac, te kod analize načina na koji društvo troši novac, kao i internim korisnicima – menadžerima i vlasnicima društva u procesu donošenja strateških i operativnih odluka, realizacije poslovnih planova i sagledavanja opcija financiranja, te ostalim zainteresiranima za dublje poznavanje tajni novčanog toka.

 

Program

  • Izvještaj o novčanom toku
    • Poslovni / novčani ciklus trgovačkog društva
    • Generiranje i upotreba novca
    • Obrtni kapital
    • Metode izrade izvještaja o novčanom toku
    • Izrada izvještaja o novčanom toku po indirektnoj metodi

 

  • Analiza likvidnosti pomoću izvještaja o novčanom toku
    • Procjena i analiza likvidnosti trgovačkog društva
    • Financijski omjeri – novčani tok nasuprot dobiti
    • Procjena novčanog toka
    • Slobodni novčani tok