Strukturirani vrijednosni papiri II

Tečaj

Cilj tečaja

Tečaj se bavi strukturiranim vrijednosnim papirima s praktičnog aspekta,  s ciljem  pripreme polaznika za sudjelovanje u trgovanju. Kroz analize i izračune obradit će se više vrsta strukturiranih vrijednosnih papira, uključujući i one kojima će se moći trgovati na Zagrebačkoj burzi.

Osim pripreme za trgovanje, diskutirat će se o aktualnim obvezama investicijskih društava i investitora temeljem regulative vezane uz strukturirane vrijednosne papire, i o standardima dobre prakse.

 

Ciljna skupina

Zaposlenici u financijskim subjektima, investitori, te ostali zainteresirani za proširenje znanja o naprednim financijskim instrumentima i investiranje u te instrumente.

 

Program

 • Vrste i izračun strukturiranih vrijednosnih papira
  • Vrste strukturiranih vrijednosnih papira
  • Način izračuna vrijednosti
  • Komparacija vrijednosti ‘underlyinga’ i vrijednosti strukturiranog vrijednosnog papira

 

 • Turbo strukturirani vrijednosni papir
  • Povijest
  • Vrste turbo strukturiranih vrijednosnih papira
  • Izračun turbo strukturiranih vrijednosnih papira
  • Vježbe

 

 • Strukturirani vrijednosni papiri na Zagrebačkoj burzi
  • Analiza postojećih strukturiranih vrijednosnih papira
  • Analiza kretanja ‘underlyinga’
  • Vježbe
 •  Radionica
  • Analize
  • Izračuni
  • Procjena uspješnosti