Stručno usavršavanje ovlaštenih revizora

Ministarstvo financija dalo je suglasnost Zagrebačkoj burzi na Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2019. godinu.

Seminari koji su tematikom ušli u Godišnji plan, i na koje ovlašteni revizori ostvaruju po pet bodova sudjelovanjem na edukaciji Akademije Zagrebačke burze:

 • Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u financijskom sektoru – veljača, lipanj, listopad 2019.
 • Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16 – veljača 2019.
 • Primjena Zakona o tržištu kapitala i Zakona o preuzimanju dioničkih društava – veljača 2019.
 • Upravljanje odnosima s kupcima s fokusom na financijske rizike – ožujak 2019.
 • Kako kreirati investicijski plan i upravljati (svojim) portfeljem – travanj 2019.
 • Kako koristiti financijske izvještaje kod investiranja  – travanj 2019.
 • Odgovornost uprava, upravnih i nadzornih odbora – travanj 2019.
 • Utjecaj makroekonomskih kretanja na tržište kapitala – svibanj 2019.
 • Osnove fundamentalne analize – lipanj 2019.
 • Prijena uredbe o zlouporabi tržišta – lipanj 2019.
 • Nefinancijski izvještaji u strategiji i praksi – rujan 2019.
 • Procjena vrijednosti trgovačkog društva i određivanje cijene dionica – rujan 2019.
 • Uvod u poslove usklađenosti i usklađenost u bankama – listopad 2019.
 • Aktualnosti u internoj reviziji – listopad 2019.
 • MSFI 9 – listopad 2019.
 • Računovodstvo izvedenica – jesen 2019.
 • Osnove tržišta kapitala – jesen 2019.
 • Financijska tržišta i korporativne akcije – studeni 2019.
 • Osnovni pokazatelji u investicijskoj analizi – prosinac 2019.

Za dodatne informacije, na raspolaganju smo na akademija@zse.hr; 01/4686-811.