Reklasifikacija financijske i ostale imovine

 • Međunarodni računovodstveni standardi
  • MRS 36 Umanjenje imovine
  • MRS 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje
 • Priznavanje i mjerenje ulaganja u ovisne, zajednički kontrolirane subjekte i pridružene subjekte
 • Propisani postupci za društva da se imovina u financijskim izvještajima pravilno iskazuje
 • Princi priznavanja i mjerenja financijske imovine

 

Cilj tečaja

Izrada financijskih izvještaja u uvjetima krize i recesije nužno otvara pitanje vrednovanja cjelokupne imovine društva, a posebno svih vrsta ulaganja i to prema klasifikaciji u ovisne, zajednički kontrolirane ili pridružene subjekte. U uvjetima krize i recesije često je to vrednovanje opravdano jer se vrijednost imovine umanjuje. U tom kontekstu navedeno se odnosi i na financijsku imovinu u koju spadaju i financijski instrumenti. Tečaj stoga obrađuje međunarodne standarde  MRS 36 i MRS 39, kao i značajke postupaka za ispravno vrednovanje: priznavanje, mjerenje, i iskazivanje imovine.

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namjenjen osoblju koje se bavi izradom financijskih izvještaja kako u financijskim subjektima tako i u ostalim društvima, te analitičarima i financijskim stručnjacima, kao i svima zainteresiranima za pravilnu izradu financijskih izvještaja koji su podloga za donošenje odluka pri ulaganju na tržište kapitala.

 

Program

 • Međunarodni računovodstveni standardi
  • MRS 36 Umanjenje imovine
  • MRS 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje
  • Utjecaj na MRS 27 Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji
 • Mjerenje ulaganja
  • u ovisne, zajednički kotrolirane subjekte
  • u pridružene subjekte u pojedinačnim financijskim izvještajima
  • propisani postupci da bi se financijska imovina pravilno iskazivala
 • Principi priznavanja i mjerenja financijske imovine
  • početno priznavanje
  • prestanak priznavanja
  • prijenosi koji zadovoljavaju ili ne zadovoljavaju prestanak priznavanja
 • Mjerenje
  • početno mjerenje
  • naknadno mjerenje
  • mjerenje fer vrijednosti financijske imovine