Računovodstvo obveznica

Osnovne karakteristike i računovodstveni aspekti obveznica

 • Osnovne karakteristike i vrste obveznica
 • Strategije ulaganja, elementi trgovanja obveznicama, uz izračun krivulje prinosa
 • Osnove vrednovanja i trgovanja obveznicama
 • Računovodstveni aspekti obveznica – početno priznavanje, naknadno mjerenje, prestanak priznavanja ulaganja
 • Klasifikacija i reklasifikacija portfelja
 • Test umanjenja
 • Porezni aspekt ulaganja u obveznice
 • Računovodstvene politike
 • Primjeri
 • Radionice

 

O tečaju

Tečaj je koncipiran u dva dijela – prvi kraći dio kojim se pokrivaju osnovne karakteristike obveznica, strategije i načini donošenja odluka o ulaganjima u pojedine vrste obveznica, način definiranja cijena i prinosa te izračun prinosa i rizika koji proizlaze iz pojedine vrste obveznica  –front office dio.

U drugom dijelu razmatraju se računovodstveni i porezni aspekti ulaganja u obveznice – back office i računovodstveni dio.

Cilj je tečaja pružiti opće razumijevanje načina na koji funkcioniraju obveznice, kako se donose odluke o ulaganjima, s naglaskom na razumijevanje računovodstvenih pravila vezanih za priznavanje i mjerenje obveznica.

Program pruža teorijska i praktična znanja na nizu primjera iz prakse, kojima se također razmatra i problematika vrednovanja na aktivnim i neaktivnim tržištima. Primjeri uključuju izračune prinosa i određivanja cijene, te posljedično računovodstvena evidentiranja i način izrade odgovarajuće računovodstvene dokumentacije.

 

Metodologija

Tečaj izvode stručni predavači – praktičari s višegodišnjim iskustvom u trgovanju obveznicama te računovodstvenim specifičnostima MSFI-a vezanih uz financijske instrumente.

 

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen voditeljima financija i računovodstva, stručnjacima za financije i računovodstvo, specijalistima zaduženim za izračun neto vrijednosti imovine fondova, internim revizorima, revizorima, djelatnicima odjela kontrolinga zaduženima za objavljivanje informacija, upraviteljima portfelja, ulagateljima,  i menadžerima.

 

Program

I dio – Osnovne karakteristike obveznica  – front office dio

 • Uvodni dio – predstavljanje programa
 • Osnovne karakteristike i vrste obveznica
  • karakteristike obveznica
  • vrste obveznica
  • opcije uz obveznice
 • Strategije ulaganja, elementi trgovanja obveznicama, uz izračun krivulje prinosa
  • rizici vezani uz obveznice i promjenu kamatnih stopa
  • krivulja prinosa obveznica
  • vrste prinosa
  • duracija
 • Osnove vrednovanja i trgovanja obveznicama
  • uvod u vrednovanje
  • uvod u trgovanje

 

II dio – Računovodstveni aspekti – back office i računovodstveni dio

 • Početno priznavanje
  • Pravila priznavanja po pojedinim portfeljima
  • Primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Naknadno mjerenje
  • Pravila mjerenja po pojedinim portfeljima
  • Primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Reklasifikacija
  • Izračun efekata i primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Test umanjenja
  • Izračun efekata i primjeri knjiženja po pojedinim portfeljima
 • Prestanak priznavanja
 • Vrednovanje u uvjetima aktivnog i neaktivnog tržišta
 • Porezni aspekti