Računovodstvo najmova – implementacija MSFI 16

Cilj

Cilj edukacije je razumjeti zahtjeve  standarda i savladati praktične izazove implementacije MSFI-a 16 kod korisnika najmova i davatelja najmova s naglaskom na brojnim primjerima iz  poslovne prakse i primjerima IASB-a.

 

Ciljna skupina

Voditelji i stručno osoblje financija i računovodstva, računovođe, voditelji i stručno osoblje financijsko-računovodstvenih ureda, vlasnici Društava,  menadžment, te ostali zainteresirani za računovodstvene standarde. Društva korisnici najmova mogu biti  uvrštena društva,  te ostala trgovačka društva raznih djelatnosti. Društva davatelji najmova dolaze iz financijske branše te drugi davatelji najma.

 

Program

 

 • Načela MSFI 16
  • Identificiranje svih ugovora o najmovima s izdvajanjem podataka o najmu
  • upotreba praktičnih pogodnosti koje su ugrađene u standard prilikom implementacije
  • Odvajanje komponenti najma od komponenti koje nisu najam

 

 • Računovodstvo najmoprimca (primjeri i zadaci u Excelu )
  • Inicijalno mjerenje
  • Naknadno mjerenje
  • Diskontne stope
  • Prezentacija
  • Sale and lease back transakcije
  • Podnajam
  • Ulaganje u nekretnine
  • Modifikacije najmova

 

 • Priprema objava uz financijske izvještaje
  • lista provjere za objave na stvarnim primjerima

 

 • Odabir opcija za prelazak na standard
  • Retroaktivna primjena za svaki raniji obračunski period prikazan u skladu sa MRS 8
  • Retroaktivna primjena s kumulativnim učinkom priznatim s datumom prve primjene