Računovodstvo korporativnih akcija

Tečaj
 • Vrste i obilježja korporativnih akcija
 • Česta pitanja SKDD-u vezana uz računovodstveni i financijski aspekt korp.akcija
 • Računovodstvene politike korporativnih akcija
 • Početno i naknadno mjerenje, prestanak priznavanja
 • Osnovni zahtjevi objavljivanja i prezentiranja
 • Brojni primjeri iz prakse
 • Radionica

O TEČAJU

Cilj tečaja je svima onima koji imaju zadatak pratiti vrijednosti investicija, izračunavati vrijednost investicije, donositi računovodstvene politike, bilježiti poslovne promjene vezane za korporativne akcije izdavatelja vrijednosnih papira dati odgovor kada početno priznati, kako naknadno mjeriti i što u imovini, obvezama, prihodima ili rashodima kao elementima financijskih izvještaja. Primjeri se obrađuju s aspekta izdavatelja i primatelja.

KOME JE TEČAJ NAMIJENJEN

Tečaj je namijenjen specijalistimau sektoru financija, računovodstva, interne revizije, riznice, financijskim analitičarima, specijalistima za izračun neto vrijednosti imovine fondova, investicijskim savjetnicima, individualnim i portfolio investitorima, i ostalim zainteresiranima za računovodstvo korporativnih akcija.

PROGRAM

 • Osnove korporativnih akcija
  • Definicija i vrste korporativnih akcija
  • Osnovna obilježja korporativnih akcija
  • Česta pitanja SKDD-u vezana uz računovdstveni i financijski aspekt korporativnih akcija
 • Računovodstvo korporativnih akcija
  • Računovodstvene politike
  • Početno i naknadno mjerenje, prestanak priznavanja
  • Osnovni zahtjevi objavljivanja i prezentiranja
  • Primjeri računovodstvene evidencije
   • Javna ponuda vrijednosnih papira
   • Povećanje / smanjenje temeljenog kapitala
   • Dividende
   • Istiskivanje manjinskih dioničara
   • Podjela (spin off)
   • Prava
   • Obračun i isplata kamate i glavnice za dužničke vrijednosne papire
   • Spajanje / pripajanje društva
  • Radionica
   • Računovodstvena evidencija kod izdavatelja
   • Računovodstvena evidencija kod primatelja