Profesionalni izvještaji i prezentacije prema HICHERT®IBCS standardima

Opis:

IBCS su međunarodni standardi temeljni na HICHERT®SUCCESS pravilima za profesionalnu izradu poslovnih izvještaja i prezentacija.

Standardi obuhvaćaju praktične preporuke za prikladno dizajniranje koncepta, vizualnog izgleda i semantičkog značenja grafikona i tablica.

Izrada i korištenje profesionalno izrađenih poslovnih izvještaja i prezentacija jedan je od temeljnih preduvjeta za uspješno upravljanje poslovanjem poduzeća.

Na ovoj edukaciji, na primjerima grafikona i tablica iz poslovne prakse, daju se praktične preporuke za uspješno dizajniranje i strukturiranje poruka koje se žele prenijeti te profesionalno vizualno prikazivanje poruka unutar poslovnih izvještaja i prezentacija, korištenjem prikladnih grafikona i tablica.

Ciljevi:

Glavni cilj edukacije je prezentirati jedinstvena pravila za izradu poslovnih izvještaja i prezentacija kako bi se omogućilo profesionalno izvještavanje i izvrsna poslovna komunikacija, te tako pridonijelo unapređenju upravljanja poslovanjem trgovačkog društva.

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Edukacija je namijenjena menadžerima i stručnjacima koji su uključeni u izradu i korištenje menadžerskih izvještaja i prezentacija, te ostalim zainteresiranima za unaprjeđenje znanja o profesionalnim izvještajima i prerzentacijama prema navedenim standardima.

 

PROGRAM

 • Osnove izrade menadžerskih izvještaja i prezentacija
  • Tekstualni, grafički i brojčani prikaz
  • Odgovornost za izradu i korištenje menadžerskih izvještaja i prezentacija
  • Mogući načini izvještavanja
  • Krajnja svrha praćenja i analiziranja poslovanja
  • Najčešće korištene vrste grafičkih prikaza

 

 • SAY: Isporučite poruke 
  • Prvo izrecite poruku, a potom ju objasnite
  • Istaknite svoje poruke u dijagramima, tablicama i grafikonima
  • Povežite objašnjenja sa sadržajem tablice

 

 • UNIFY: Standardizirajte sadržaj
  • Unificirajte objekte: dijagrame (vrijeme, struktura i posebnosti)
  • Unificirajte standardne dimenzije: kategorije (ostvarenje, plan…)
  • Unificirajte analize: usporedbe i odstupanja
  • Unificirajte elemente dijagrama, tablica i tekstualnih prikaza

 

 • CONDENSE: Sažmite informacije
  • Prikažite male višestruke dijagrame
  • Prikažite vizualne elemente integrirane unutar tablica
  • Pokažite više od dvije dimenzije
  • Pokažite uzroke (i koristite skaliranje)ž

 

 • CHECK: Osigurajte kvalitetu
  • Koristite ispravne, potpune, aktualne i relevantne podatke
  • Zamijenite strukturne dijagrame koji dovode do nerazumijevanja
  • Koristite stupičaste dijagrame umjesto tortnih i prstenastih
  • Koristite odgovarajuću vizualizaciju, ne režite osi

 

 • EXPRESS: Izvještavajte korištenjem prikladnih vizualnih objekata 
  • Odaberite prikladnu vrstu vizualnog prikaza
  • Zamijenite neprikladnu vizualizaciju
  • Koristite usporedbe
  • Objasnite uzorke nastanka događaja odnosno odstupanja

 

 • SIMPLIFY: Izbjegnite komplikacije
  • Izbjegnite vizualizaciju koja nema značenje
  • Izbjegnite okvire, sjene, linije, oznake, boje i vrijednosti bez značenja
  • Izbjegnite dekoracije i usredotočite se na informacije

 

 • STRUCTURE: Grupirajte sadržaj
  • Upotrijebite istovrsne konstatacije i imenovanja
  • Izradite logične strukture
  • Definirajte jedinstvene dimenzije izvještaja