Procjena vrijednosti trgovačkih društava

Cilj
Program obrađuje apsolutne metode procjene vrijednosti trgovačkih društava, kako bi se uz njihovo poznavanje uspješnije vrednovalo i investiralo u dionička društva. Za pohađanje ovog seminara vrlo se preporuča prethodno pohađati seminar Osnove procjene vrijednosti trgovačkih društava.

Ciljna skupina
Zainteresirani za daljnja znanja o apsolutnim metodama vrednovanja, najčešće zaposlenici u financijskim subjektima ili u uvrštenim društvima, no i ostali zainteresirani koji vladaju osnovnim znanjima procjene vrednovanja.

Program

• Osnove diskontiranja

• Procjena budućih novčanih tokova (CF, FCF, CFO, NWC)

Riskfree rate

• Trošak kapitala (WACC)

• Određivanje terminalne vrijednosti

• Apsolutne metode procjene vrijednosti poduzeća:
– DDM (diskontiranje dividendi)
– DCF (diskontirani novčani tokovi)

• Analiza osjetljivosti

• Vježba:
– Vrednovanje trgovačkog društva apsolutnim metodama