Osnove procjene vrijednosti trgovačkih društava

– osnovno o vrednovanju
– vrste potrebnih analiza pred vrednovanje
– najčešće metode procjene
– vježba vrednovanja relativnim i ostalim metodama

Cilj
Uz više različitih metoda vrednovanja kompanije, potrebno je znati kada je i koja metoda najprihvatljivija.

Ciljna skupina
Seminar je namjenjen osoblju financijskih subjekata na tržištu kapitala koje se bavi utvrđivanjem vrijednosti društva i dionica, korporativnim rizničarima i drugim financijskim stručnjacima uvrštenih društava, ulagateljima, te svima zainteresiranima za unapređenje znanja o procjeni vrijednosti društva i dionica.

Program

• Uvod u vrednovanje trgovačkih društava

• Razumijevanje financijskih izvješća

• Što utječe na vrijednost trgovačkog društva?

• Analiza prethodnog poslovanja

• Analiza poslovnog okruženja

• Pregled najčešćih metoda procjene vrijednosti

• Relativne metode procjene vrijednosti trgovačkog društva:
– P/E, P/B;
– EV/EBITDA

• Workshop:
– Vrednovanje trgovačkog društva relativnim i ostalim metodama