Poslovne transakcije spajanja, kupnje i prodaje društava

Tečaj
 • Financijski aspekt spajanja, kupnje ili prodaje društava
 • Porezni aspekt poslovnih transakcija i zakonski okvir poreznih pitanja
 • Računovodstveni utjecaj spajanja, kupnje ili prodaje društva na financijske izvještaje i poslovne rezultate
 • Primjeri

O tečaju

Cilj tečaja je obraditi osnovna znanja potrebna menadžmentu društava i institucionalnim ulagateljima za transakcije spajanja, kupnje ili prodaje društva. Na primjerima s hrvatskog tržišta prikazat će se ključni izazovi s kojima se institucionalni ulagatelji susreću pri kupnji, spajanju ili prodaji društava. Obradit će se ključni utjecaji na poslovanje društva nakon provedene poslovne transakcije, s aspekta upravljačkog računovodstva. Prikazat će se obveze s aspekta poreznih zakona, primjerice u sferi poreza na dobit, pdv-a, poreza na promet nekretnina i drugih zakona.

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen višem i srednjem menadžmentu društava zainteresiranih za poslovne transakcije spajanja, kupnju ili prodaju društava, kao i institucionalnim investitorima. Tečaj je namjenjen i ostalim financijskim te drugim profesionalcima koji sudjeluju u navedenim poslovnim transakcijama, ili žele produbiti znanja o istima.

Program

 • Financijski aspekti spajanja, kupnje i prodaje društava:
  • Planiranje kupnje i prodaje; izrada strategije i ciljeva
  • Četiri osnovna stupnja u razvoju društva koje se kupuje ili prodaje, te kako svaki utječe na transakciju; od početka, kroz razvoj društva, ekspanziju do zrelog stupnja
  • Izvedba transakcije; s aspekta kupca, prodavatelja i/ili društva koje se kupuje/prodaje
  • Opis dokumentacije koju je potrebno pripremiti prije i tijekom transakcije; potrebni izvještaji, pravna dokumentacija te organizacija i provedba „dataroom-a“
  • Specifična pitanja na koje treba obratiti pažnju i neki pokazatelji u provedbi kupnji i prodaja na hrvatskom tržištu
 • Porezni aspekti spajanja te kupnje i prodaje društava
  • Porez na dobit kod spajanja, pripajanja i podjele: prijenos imovine i obveza po knjigovodstvenim ili tržišnim vrijednostima
  • Mogućnost prijenosa poreznog gubitka na pravnog slijednika
  • PDV i porez na promet nekretnina kod spajanja, pripajanja i podjele
  • Obveze pravnog slijednika u odnosu na porezne obveze prednika
  • Izvještavanje prema Poreznoj upravi o izvršenim spajanjima, pripajanjima i podjelama
  • Ključna porezna pitanja kod kupnje / prodaje društava
  • Porezni aspekti prodaje imovine, gospodarske cjeline ili prodaje dionica
 • Računovodstveni aspekt spajanja, kupnje i prodaje društava
  • Računovodstveni utjecaj na poslovanje nakon spajanja, kupnje ili prodaje društva
  • Koje promjene menadžment treba očekivati u financijskim izvještajima i poslovnim rezultatima?
  • Kako dobro upravljati postupkom da bi ostvarili ciljane računovodstvene efekte?