Poslovi usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu

Tečaj

Cilj

S ciljem pripreme funkcije usklađenosti u pravnim osobama u većinskom državnom vlasništvu, seminar obrađuje osnovna načela, program usklađenosti te ključne poslove. Uz regulatorni okvir, obrađuju se i primjeri dobre prakse. Seminar je interaktivnog tipa te polaznici koji žele mogu jačati znanje sudjelovanjem u vježbama i kvizovima.

Ciljna skupina

Pravnici, interni revizori, i stručnjaci koji rade na poslovima usklađenosti u pravnim osobama od posebnog državnog značaja a u većinskom su državnom vlasništvu, te druge pravne osobe u većinskom državnom vlasništvu.

Program

Uvod – funkcija usklađenosti
– model tri linije obrane korporativnog upravljanja
– što je funkcija usklađenosti i kratka povijest
– mjesto u organizacijskoj strukturi

Načela praćenja usklađenosti
– temeljna načela funkcije usklađenosti
– odgovornost, korporativna kultura i procjene rizika

Program usklađenosti
– osnovni segmenti programa funkcije usklađenosti
– kraći osvrt na pojedine dijelove programa: antikorupcijska politika, sukob interesa, politika darovanja, ESG, ‘cybersecurity’, GDPR, zviždači

Poslovi usklađenosti u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države (SOE)
– smjernice OECD
– zakonodavni okvir
– antikorupcijska politika za SOE
– kodeks korporativnog upravljanja za SOE
– sprječavanje sukoba interesa
– pravo na pristup informacijama
– izvještavanje
– osvrt na društva čije su dionice uvrštene na mjestima trgovanja