Zaštita prijavitelja nepravilnosti

Cilj

Olakšati društvima s najmanje pedeset zaposlenih uspostavu i razvoj unutarnjih postupaka prijavljivanja nepravilnosti. Poticati razvoj dobrih praksi unutar trgovačkih društava raznih djelatnosti.

 

Ciljna skupina

Povjerenici za usklađenost i etiku, interni revizori, stručnjaci za pravne poslove i poslove ljudskih resursa, te ostali stručnjaci u trgovačkim društvima raznih djelatnosti, naročito u društvima s najmanje 50 zaposlenika koji su obvezni imenovati prijavitelja nepravilnosti. Ostali zainteresirani za uvođenje i razvoj postupaka vezanih za prijavljivanje nepravilnosti.

 

Program

Regulatorni okvir zaštite zviždača

 • Pregled Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i Direktive o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije
 • Prava zviždača u odnosu na obveze koje zakonsko rješenje nameće poslodavcima
 • Uloga i dužnosti povjerljive osobe

 

Dobre prakse – što znači biti usklađen s regulativom o zaštiti zviždača

 • Što se regulira internim aktom?
 • Kako uspostaviti sustav unutarnjeg prijavljivanja unutar postojeće organizacije
 • Nadzor nad provođenjem Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i sankcije

 

Prijavitelj nepravilnosti – vrste i razvoj potrebnih karakteristika

 • Što je integritet i zašto je važan u poslovanju?
 • Kako mjerimo integritet? Kako možemo znati da je netko osoba integriteta?
 • Što je krajnji standard etike? Zašto bi trebali biti etični?
 • Čimbenici u procesu odlučivanja
 • Modeli u rješavanju etičkih dilema