Osnove upravljanja strateškim i operativnim rizicima

Cilj 

Ciljna skupina

Menadžment, te zaposlenici na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji, kontroli, na upravljanju rizicima, te ostali zainteresirani za jačanje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima.

 

Program

 • Uvod, okruženje i teoretski okvir upravljanja rizicima
 • Kako se upravlja menadžerskim cikličkim procesom
  • na strateškoj razini
  • na operativnoj razini
 • Kako se provode analize i osiguravaju informacije za odluke i djelovanje uz minimum rizika
 • Kako se na temelju analiza i procjena rizika, pripremaju strategije i planovi

 

 • Kako se donose odluke o ulaganjima i troškovima, te izbjegavaju rizici od šteta na duge staze
 • Kako se vrednuju, motiviraju i razvijaju ljudi, adekvatno strateškim namjerama
 • Kako se definiraju pokazatelji uspješnosti za mjerenje i nagrađivanje učinaka pojedinca / tima