Osiguranje od menadžerske i profesionalne odgovornosti te ‘Cyber’ rizika

Tečaj
 • osiguranje od menadžerske odgovornosti
 • osiguranje od profesionalne odgovornosti
 • osiguranje od ‘Cyber’ rizika

 

Cilj 

Za osiguranje od menadžerske odgovornosti – cilj seminara je putem objašnjenja i diskusije približiti koncept i prednosti osiguravajuće zaštite menadžerima uslijed odštetnih zahtjeva trećih osoba. Dobrim poznavanjem koncepta pridonijeti boljem razumjevanju izloženosti odgovornih osoba društva.

Izazovno tržišno okruženje zahtjeva od menadžera donošenje velikog broja poslovnih odluka, pa je povećana i mogućnost donošenja loše poslovne odluke koja za posljedicu može imati podizanje odštetnog zahtjeva od strane osoba koje trpe gubitak zbog krive poslovne odluke.

Za osiguranje od profesionalne odgovornosti – cilj je jačati primjenjiva znanja trgovačkih društava koja pružaju intelektualnu uslugu o različitim mogućnostima zbog kojih klijenti mogu uputiti odštetni zahtjev prema društvu.

Za ‘Cyber’ rizike – proširiti spoznaju o novim oblicima kriminala koji mogu značajno utjecati na poslovanje svakog tko posjeduje barem jedno računalo priključeno na internet.

 

Ciljna skupina

Članovi uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava i financijskih institucija, pravni savjetnici vodstva društva, korporativni pravnici, direktori prodaja, direktori zaduženi za IT, sigurnost i kontinuitet poslovanja, kao i ostali stručnjaci kojima je opseg posla vezan uz osiguranje od menadžerske te profesionalne odgovornosti i ‘Cyber’ rizika.

 

Program

 • Osiguranje od menadžerske odgovornosti
  • osvrt na povijesni razvoj proizvoda i glavne karakteristike proizvoda
  • opseg osigurateljnog pokrića kojeg proizvod sadrži
  • zakonska regulativa i pravni aspekt odgovornosti članova uprava i nadzornih odbora
   • kriteriji utvrđenja odgovornosti članova uprave i nadzornih odbora
   • implikacije i posljedice odgovornosti članova uprave i članova nadzornih odbora uz osvrt na sudsku praksu

 

 • Osiguranje od profesionalne odgovornosti
  • pregled različitih vrsta osiguranja od profesionalne odgovornosti
  • važnost ugovaranja osiguranja od profesionalne odgovornosti kao zaštita kontinuiteta poslovanja
  • opseg osigurateljnog pokrića profesionalne odgovornosti za financijske institucije (tzv. FIPI)
  • zakonska regulativa i pravni aspekt ugovornih / profesionalnih odgovornosti

 

 • Osiguranje od ‘Cyber’ rizika
  • utjecaj razvoja tehnologije na pojavu ‘Cyber’ rizika i današnja situacija oko moguće izloženosti
  • ciklusi ‘Cyber’ kriminala
  • osiguranje ‘Cyber’ rizika – mogućnosti i karakteristike pokrića
  • primjeri šteta i budući trendovi odštetnih zahtjeva