Kako odabrati novu kategoriju mirovinskog fonda

Tečaj

Novi zakon o obveznim mirovinskim fondovima donosi brojne novosti, a najvažnija za članove mirovinskih fondova je uvođenje tri kategorije mirovinskih fondova. Fondovi će biti podijeljeni prema strukturi portfelja u tri kategorije: A, B ili C.  Kako bi se bolje upravljalo budućim mirovinama, tečaj članovima fondova pruža informacije o prednostima i rizicima pojedine kategorije fonda. Također se obrađuje praktični aspekt predbilježbe u kategoriju fonda putem Regos-a.

 

Ciljna skupina

Tečaj je namjenjen pojedincima zainteresiranima za bolje upravljanje svojom budućom mirovinom, odnosno članovima mirovinskih fondova. Tečaj također mogu pohađati i i ostali pojedinci koje tema zanima iz poslovnih razloga.

 

Program:

  • Zakonske novosti vezane uz mirovinske fondove, sa aspekta članova fondova
  • Nove kategorije mirovinskih fondova  – ključni podaci za odabir fonda
  • Kako operativno pristupiti predbilježbi u novu kategoriju fonda, te ostala tehnička podrška Regos-a