Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 • Evaluacija efikasnosti sustava SPNFT u Republici Hrvatskoj
 • Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
 • Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika
 • Novi trendovi i tipologije
 • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije

 

Cilj

Cilj je polaznike upoznati s novostima u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito u situaciji pandemije COVID-19 i novih rizika proizašlih u tim novim okolnostima.

Primjeri iz prakse bi trebali pomoći u razumijevanju i kvalitetnoj primjeni propisa, novih postupaka i mjera od strane obveznika. Naglasit će se evaluacija sustava SPNFT koju provode evaluatori posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL, a koja je izuzetno važna za sve dionike ovog sustava i kojom se ocjenjuje njegova efikasnost, a ne samo tehnička usklađenost s međunarodnim standardima. Rezultati kako Nacionalne, tako i Nadnacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, trebaju se uključiti u procjenu rizika vlastitog poslovanja svakog obveznika. Pri tome svakako treba posebno voditi računa o rizičnijim zemljama, klijentima ili proizvodima.

Naglasak ovog seminara su indikatori za financiranje terorizma te indikatori za financiranje proliferacije oružja za masovno uništenje.  Program edukacije obuhvaća i širi aspekt sagledavanja novina iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima te koji se također povezuju sa zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

 • Evaluacija efikasnosti sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj
  • Posjeta eksperata Posebnog odbora Vijeća Europe MONEYVAL
 • Rizičnije zemlje, klijenti i proizvodi
 • Rezultati Nacionalne i Nadnacionalne procjene rizika
 • Novi trendovi i tipologije
 • Poseban osvrt na rizike u situaciji pandemije COVID-19
 • Primjeri iz zemlje i svijeta
 • Upozorenja supervizora
 • Indikatori financiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje
  • Kategorije rizika financiranja terorizma
  • Indikatori financiranja proliferacije
 • Ostale aktualnosti
  • Prioriteti FATF (2020 – 2022)
  • Nove FATF publikacije i indikatori
  • Revidirani standard
  • Novine u Zakonu o deviznom poslovanju