Novosti u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Cilj

 

Cilj je polaznike upoznati s obvezama u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, osobito o sadržaju izmjena i dopuna Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, koje su na snazi od 1. siječnja 2023. te s naglaskom na posljedično promijenjene ili nove podzakonske akte, koji su donijeti tijekom ove godine.

S obzirom na primjedbe Moneyval-a podsjetit ćemo se na potrebu procjene rizika cjelokupnog poslovanja, kao i na aktualnu Nacionalnu i Nadnacionalnu procjenu rizika, koje obveznici trebaju imati u vidu kad rade procjenu rizika svog poslovanja.

Visokorizične treće države su navedene na listi koju objavljuje Delegiranim aktom Europska Komisija, s obrazloženjem razloga zbog kojih su listirane. Nakon svake plenarne sjednice i FATF na svojim stranicama objavljuje listu jurisdikcija pod pojačanim praćenjem. Jurisdikcije na tim listama predstavljaju percepciju povećanog rizika za cjelokupno financijsko poslovanje. Zbog čega se i naša zemlja našla u tom društvu i što nam je sada činiti?

Temu terorizma i borbe protiv svih njegovih oblika, uključivo i financiranje terorizma, treba redovno pratiti zbog njegove brze prilagodbe novim tehnologijama i promijenjenim geopolitičkim uvjetima. Jedna od preporuka Moneyvala- je i kvalitetno usklađivanje naših propisa sa svjetskim standardima, stoga govorimo i o novom Prijedlogu zakona o mjerama ograničavanja te o drugim aktualnostima iz ovog područja.

 

Ciljna skupina

Edukacija je namijenjena osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Program je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize, a vezano uz sprječavanje pranja novca.

 

Program

  • Izmjene i dopune Zakona o SPNFT
    • Izmjene pravilnika o obavješćivanju Ureda za SPN o gotovinskim transakcijama, kao i o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama
    • Prijedlog Pravilnika o uvjetima provođenja postupka utvrđivanja i provjere identiteta stranke na  daljinu

 

  • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika

 

  • Procjena rizika za cjelokupno poslovanje

 

  • Visokorizične treće države

 

  • Prijedlog novog Zakona o mjerama ograničavanja

 

  • Ostale aktualnosti iz područja borbe protiv terorizma