Novi regulatorni okvir za poslovanje mirovinskih fondova

Tečaj
 • razvoj regulatornog okvira
 • zahtjevi i mogućnosti poslovanja mir. fondova i mir. društava
 • organizacijski zahtjevi
 • organizacija i uspostava kontrolnih funkcija i mehanizama, naročito sustava za upravljanje rizicima kojima su izloženi fondovi i društva
 • uspostava investicijskog procesa
 • uloga depozitara kategorije obveznih mir. fondova i specifičnosti dobrovoljnih mir. fondova

 

Cilj tečaja

Tečaj donosi pregled novosti u poslovanju, zakonodavnom i regulatornom okviru obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova i društava za upravljanje mirovinskim fondovima. Posebno težište stavlja se na organizaciju i uspostavu kontrolnih funkcija i mehanizama, organizaciju i spostavu sustava upravljanja rizicima, odnosno prepoznavanje, praćenje i upravljanje svim rizicima kojima su fondovi i društva izložena.

Cilj tečaja je pružiti sve relevantne informacije, omogućiti bolje razumijevanje okvira za poslovanje mirovinskih fondova i društava, kao i razumjevanje važnosti uspostave kontrolnih funkcija i mehanizama te olakšati pravovremenu prilagodbu poslovanja novim regulatornim zahtjevima.

 

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je prvenstveno namijenjen stručnjacima iz područja mirovinskih fondova, investicijskih fondova, depozitnih banaka i tržišta kapitala, kao i zaposlenicima drugih financijskih subjekata, specijalistima iz područja usklađenosti, revizije, rizika, pravnih poslova i upravljanja imovinom. Program je namjenjen i ostalim zainteresiranima za bolje razumjevanje načina, zahtjeva i mogućnosti poslovanja mirovinskih fondova i društava za upravljanje mirovinskim fondovima.

 

Program

Pregled Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 • Mirovinsko društvo
  • oblik
  • kapital
  • odobrenje za rad
  • članovi društva
  • tijela društva – Uprava, NO

 

 • Organizacijski zahtjevi
  • kontrolne funkcije i mehanizmi
  • interna revizija
  • usklađenost s propisima
  • upravljanje rizicima
  • investicijski proces
  • sukobi interesa

 

 • Uspostava i organizacija sustava upravljanja rizicima
  • proces upravljanja rizicima
  • prepoznavanje, praćenje i upravljanje rizicima kojima su fondovi i društvo  izloženi,
  • uloga i dužnosti funkcije i organizacijske jedinice upravljanja rizicima
  • uloga i dužnosti ‘risk’ menadžera

 

 • Mirovinski fondovi
  • kategorije obveznih mirovinskih fondova A, B, C
  • dobrovoljni mirovinski fondovi
  • dozvoljena ulaganja i ograničenja ulaganja
  • članstvo i doprinosi
  • odnosi sa članovima
  • dokumenti i izvještaji fondova
  • uloga i dužnosti depozitara

 

 • Analiza slučajeva i primjera