Novi regulatorni okvir za poslovanje investicijskih fondova

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom (UCITS) i alternativni investicijski fondovi

  • novosti i mogućnosti u poslovanju investicijskih fondova
  • pregled zakonodavnog okvira za poslovanje investicijskih fondova
  • specifičnosti otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) i alternativnih investicijskih fondova

 

O tečaju

Tečaj donosi pregled novosti u poslovanju i u zakonodavnom okviru u vezi investicijskih fondova. Cilj je pružiti sve relevantne informacije o poslovanju i mogućnostima investiranja u investicijske fondove, omogućiti bolje razumjevanje okvira za poslovanje fondova, kao i olakšati pravovremenu prilagodbu poslovanja novim regulatornim zahtjevima.

 

Kome je tečaj namjenjen: 

Tečaj je namjenjen stručnjacima iz područja investicijskih fondova i tržišta kapitala, zaposlenicima  banaka, investicijskih društava, osobama koje se mogu baviti nuđenjem udjela u investicijskim fondovima. Tečaj je namjenjen i drugima koji žele bolje razumjeti način poslovanja i mogućnosti investiranja u investicijske fondove kao i steći znanja o poslovanju investicijskih fondova.

 

Program

Zakonodavni i regulatorni okvir za poslovanje investicijskih fondova

  • Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom
  • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
  • Implementacija EU prava – UCITS i AIFMD direktiva, uredbe, smjernice

 

Otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom

  • novosti u zahtjevima i mogućnostima poslovanja
  • uvjeti za osnivanje i rad UCITS fondova i društava za upravljanje
  • trgovanje udjelima investicijskih fondova
  • organizacijski zahtjevi i delegiranje poslova
  • investiranja
  • informacije za investitore i dokumenti fonda – prospekt, pravila, ključni podaci za investitore
  • prekogranično poslovanje

 

Alternativni investicijski fondovi

  • specifičnosti poslovanja alternativnih investicijskih fondova
  • vrste alternativnih investicijskih fondova
  • posebni zahtjevi i uvjeti pod kojima je alternativne investicijske fondove dopušteno nuditi malim investitorima
  • informacije za investitore i dokumenti fonda
  • primjerena organizacija i sustavi, delegiranje poslova
  • upravljanje rizicima i likvidnošću