Korporativno upravljanje – organizacijski i pravni aspekt

Cilj

Cilj seminara je obraditi organizacijsku i pravnu podlogu za optimalno djelovanje i razvoj korporativnog upravljanja u trgovačkom društvu.

 

Ciljna skupina

Menadžment, te zaposlenici na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji, u kontroli, na upravljanju rizicima, te ostali zainteresirani za jačanje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima.

Seminar je namjenjen svim trgovačkim društvima – od uvrštenih društava, kao i društava u većinskom državnom interesu, do ostalih društava gdje se razvija korporativno upravljanje.

 

Program

 • Pravni okvir korporativnog upravljanja
 • Organizacijska podloga korporativnog upravljanja
  • osnovni nositelji i zadaće, linije odgovaranja i koordinacije
  • interni i vanjski dionici (stakeholderi)
 • Transparentnost – propisi i praksa
  • primjenjivo za pravne subjekte, neovisno jesu li uvrštena društva ili ne
  • specifičnost komunikacije s pojedinim grupama dionika (stakeholdera)
  • postupanje za uvrštena društva: povlaštene informacije – objava, odgoda, popis upućenih osoba, transakcije rukovoditelja
 • Uprava, nadzorni odbor i korporativno upravljanje
  • podrška učinkovitom radu tijela društva (uprava i nadzornih odbora)
  • tržišne promjene i povratne informacije dionika (stakeholdera)
 • Osjetljiva pitanja u praksi
  • sukob interesa
  • politika imenovanja
  • politika nagrađivanja
  • društvena odgovornost
  • izvještavanje o održivosti