Kako strukturirane vrijednosne papire i podloge pratiti tehničkom analizom

Cilj tečaja

Cilj tečaja je upoznati polaznike s modelima investiranja u strukturirane vrijednosne papire, te pokazati jedan od načina evaluacije budućeg kretanja vrijednosti podloge za kratkoročna kao i dugoročna ulaganja – tehničku analizu.

Uz detaljan opis strukturiranih vrijednosnih papira i samog koncepta istih, ovaj tečaj bavi se tehničkom analizom podloga strukturiranih vrijednosnih papira kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi.

Uz tehničku analizu podloga, naglasak će biti na izradi tehničkih analiza samih strukturiranih vrijednosnih papira uz prethodno upoznavanje sa izračunom istih te filozofijom koja stoji iza strukturiranih vrijednosnih papira.

 

Ciljna skupina

Individualni investitori, institucionalni investitori, studenti te ostali zainteresirani za proširenje znanja o naprednim financijskim instrumentiima i primjeni tehničke analize kod investiranja u te instrumente.

 

Program

 • Strukturirani vrijednosni papiri
  • koncept  strukturiranih vrijednosnih papira
  • komparacija indeks vs. turbo certifikati
  • izračun poluge
  • primjena indeksnih i primjena ‘turbo certifikata’ u investiranju
  • komparacija vrijednosti ‘underlyinga’ i vrijednosti strukturiranog vrijednosnog papira

 

 • Radionica: tehnička analiza strukturiranih vrijednosnih papira i njihovih podloga
  • pregled podloga
  • izrada tehničkih analiza podloge
  • postavljanje granica otpora, potpore na podlogu
  • analiza kretanja strukturiranih vrijednosnih papira
  • postavljanje granica otpota, potpore na strukturirane vrijednosne papire
  • ulazak, izlazak iz pozicije
  • analize, izračuni
  • procjena uspješnosti