Kako koristiti financijske izvještaje kod investiranja

Tečaj
 • Koje podatke i kako možemo otkriti u bilanci, što u novčanom toku, te u ostalim izvještajima?
 • Kojim financijskim pokazateljima pratiti uspješnost investiranja u razne djelatnosti?
 • Kako uspoređivati izvještaje i pokazatelje iz više trgovačkih društava i primjeniti uočeno na odluke o investiranju?
 • Primjeri iz prakse

O seminarima
Cilj seminara je obraditi temeljne financijske izvještaje i pokazatelje, uz iščitavanje i tumačenje istih sa aspekta odluke o investiranju u pojedino trgovačko društvo.
Uz teoretsku podlogu razumjevanja izvještaja i pokazatelja, naglasak će biti na praktičnim primjerima analiziranja različitih trgovačkih društava i djelatnosti.
Polaznici će znanjima moći unaprijediti svoje vještine tumačenja i uspoređivanja podataka iz financijskih izvještaja, u svrhu donošenja optimalne odluke o investiranju.

 

Kome je seminar namijenjen
Seminar je namijenjen investitorima – individualnim kao i zaposlenicima  institucionalnih investitora uključujući i mlađe analitičare,  menadžerima, zaposlenicima uvrštenih društava koji analiziraju ili komuniciraju financijske izvještaje prema investitorima, te svima zainteresiranima za bolje upravljanje profesionalnim ili osobnim investicijama uz analizu financijskih izvještaja.

Program

 • Povezivanje podataka u financijskim izvještajima sa svrhom donošenja kvalitetnih investicijskih odluka
 • Temeljna financijska izvješća – koje informacije pružaju investitoru, kako ih čitati
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
 • Temeljni koraci u analizi financijskih izvještaja kod investiranja
  • Analiza financijskih pokazatelja – pokazatelji profitabilnosti, likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, investiranja
  • Horizontalna analiza
  • Vertikalna analiza
  • Sustav pokazatelja – DuPontov sustav pokazatelja
 • Analiza financijskih pokazatelja kod investiranja – izračunavanje, tumačenje, korištenje
  • Pojedinačni pokazatelji – P/S, P/E, P/B, EV/EBITDA, EV/EBIT, P/CFO
  • Analiza okruženja
  • Odabir usporedivih kompanija – ‘peer’ grupa
 • Kako prepoznati zamke u financijskim izvještajima
  • Klasifikacija troškova i njihov utjecaj na financijske pokazatelje
  • One-off‘ stavke i njihova kategorizacija
  • Izvanbilančne stavke
 • Primjena stečenih znanja na konkretnim slučajevima – izračunavanje, tumačenje, korištenje
 • Izračun pokazatelja
 • Relativno sagledavanje pozicija financijskih izvještaja
 • Usporedba financijskih izvještaja više trgovačkih društava iz iste djelatnosti
 • Izračun vrijednosti kompanije na osnovu relativnih pokazatelja