Izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala

 • Izmjene i dopune Zakona o tržištu kapitala
 • Novosti u podzakonskoj regulativi
  • Zaštita imovine klijenta
  • Poslovno ponašanje
 • Izmjene i dopune Zakona vezane uz prospekt

 

Cilj tečaja

S ciljem detaljnijeg informiranja o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala i podzakonske regulative, i radi pravovremene pripreme sudionika tržišta kapitala za primjenu izmjena, tečaj obrađuje niz aktualnih tema.

Neke od tema obuhvaćaju novosti u odredbama o zaštiti imovine klijenta, te u poslovnom ponašanju. Također se obrađuju novine u području prospekta, kao i njihov utjecaj na postojeću praksu.

 

Ciljna skupina

Predstavnici financijskih subjekata – investicijskih društava, banaka i ostalih subjekata na tržištu, kao i predstavnici uvrštenih društava. Stručnjaci koji su zaduženi za provedbu zakonskih izmjena, kao i ostali zainteresirani za aktualnosti u zakonskoj i podzakonskoj regulativi tržišta kapitala.

 

Program

 • Pregled novina i najznačajnije izmjene Zakona o tržištu kapitala

 

 • Novosti u podzakonskoj regulativi: zaštita imovine klijenata i poslovno ponašanje

 

 • Zaštita imovine klijenata
  • očekivani utjecaj na pružatelje usluga i implementacija odredbi pravilnika
  • EU i IOSCO principi zaštite imovine klijenata
  • najčešće postavljena pitanja

 

 • Poslovno ponašanje
  • dostavljanje podataka putem internetske stranice društva
  • ESMA smjernice i procjena primjerenosti
  • najčešće postavljena pitanja

 

 • Prospekt – novine prema izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala
  • Europski okvir za regulaciju prospekta u Republici Hrvatskoj
  • novine te njihov utjecaj na praksu izrade prospekata
  • najčešće postavljena pitanja