Izbor ekonomski najpovoljnije ponude

Istaknuti:

 • kriteriji
  • za selekciju ponuđaća
  • za ocjenu ponuda
 • postupci javne nabave
 • rizici primjene kriterija ENP
 • modeli
 • primjeri

 

 

Cilj

Kroz sustav javne nabave troše se velika sredstva i načini na koji se odabire dobavljač, ocjenjuju ponude i odabire najpovoljnija ponuda direktno utječu na to kakva se vrijednost dobiva za javni novac. Sustav javne nabave u RH je 2015. od strane EU Commision ocijenjen kao nezadovoljavajući po pet (od ukupno 6) pokazatelja., a  novim zakonom o javnoj nabavi pokušalo se uspostaviti zakonski okvir koji bi omogućio da se stanje poboljša. Jedan od načina da se to postigne je i stalna edukacija u ovom području. Ova radionica je usmjerena na probleme u vezi s kriterijima za selekciju dobavljača i ocjenjivanje ponuda, te na modele koji se mogu primijeniti s tim ciljem. Iskustvo koje su naši stručnjaci za javnu nabavu stekli u dosadašnjoj praksi odnosi se pretežito na primjenu kriterija najniže cijene, a novim zakonom o javnoj nabavi to iskustvo gubi na značaju jer taj kriterij u RH više nije dozvoljeno  primjenjivati. Zbog toga jaz između postojeće prakse i potrebe za novom praksom nije moguće premostiti bez novih znanja.  Svrha seminara je da polaznici steknu ključna znanja za identificiranje ekonomski najpovoljnije ponude.

 

Ciljna skupina

Seminar / radionica je namijenjen onima koji:

 • sudjeluju u pripremi tendera za raspisivanje natječaja za izvođenje radova i nabavu robe ili usluga u javnom i privatnom sektoru
 • dionici su u postupcima javne nabave kao odgovorne osobe
 • sudjeluju u radu povjerenstava za ocjenu ponuda i odabir najbolje ponude
 • javljaju se kao ponuđači na natječajima koji se odvijaju po pravilima javne nabave.

 

Način rada

Prezentacija, praktični primjeri, interaktivna komunikacija, samostalan rad polaznika

 

Program

 • Kriteriji za selekciju ponuđača; kako usporediti dobavljače, koji se kriteriji smiju koristiti kao eliminacijski kriteriji, koji se kriteriji ne smiju koristiti da bi se nekoga eliminiralo iz postupka javne nabave

 

 • Kriteriji za ocjenu ponuda u javnoj nabavi; koji kriteriji se smiju koristiti i kao selekcijski kriteriji za odabir dobavljača i kao kriteriji za ocjenjivanje ponuda

 

 • Postupci javne nabave i kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda, prednosti i nedostaci ovog kriterija

 

 • Pojmovi ukupni troškovi posjedovanja (Total Cost of Ownership) i trošak životnog ciklusa (Life Cycle Cost)

 

 • Rizici primjene kriterija ENP u sustavu javne nabave u RH; rizik poništavanja natječaja zbog žalbenog postupka natjecatelja – slučajevi iz prakse, kako izbjeći slične greške

 

 • Temeljna znanja potrebna za razvoj ENP modela; bodovne ljestvice za ocjenjivanje ponuda po kvalitativnim kriterijima, određivanje težina kriterija, modeli za zbrajanje bodova za kvalitativne kriterije različite važnosti, modeli za zbrajanje bodova za cijenu i bodova za kvalitetu

 

 • Modeli u kojima se cijena preračunava u bodove i ti bodovi se pribrajaju bodovima za kvalitetu (relativni model, Price-to-Quality model)

 

 • Modeli u kojima se kvaliteta preračunava u diskont za korekciju ponuđene cijene (apsolutni model, Quality-to-Price model)

 

 • Primjeri korištenja kriterija ENP (razvoj modela) u ocjenjivanju tendera za uslugu (radove)

 

 • Primjeri korištenja kriterija ENP (razvoj modela) u ocjenjivanju tendera za isporuku robe