Osnove investiranja u obveznice

Tečaj
 • karakteristike i vrste obveznica
 • prednosti i rizici  investiranja u obveznice
 • uvod u vrednovanje
 • uvod u trgovanje

 

Cilj

Tečaj pruža uvid u vrste i karakteristike dužničkih vrijednosnih papira te u trgovanje s istima. Naglasak se stavlja na razumijevanje i na potencijalne koristi  koje poznavanje i investiranje u obveznice može donijeti investitoru. Cilj tečaja je pravilno vrednovati obveznice, razumjeti njih i njihove karakteristike, te na temelju tih saznanja i prakse trgovanja donositi adekvatnije financijske odluke.

Dužnički vrijednosni papiri poznati su i kao vrijednosni papiri s fiksnim prinosom. Kod kupnje ili prodaje definirani su im osnovni uvjeti kao što su nominalni iznos, kamatne stope i datum dospijeća.

Ukupna dnevna vrijednost trgovanja dužničkim vrijednosnim papirima znatno je veća od one dionicama, a često su u posjedu velikih institucionalnih investitora, kao i vlada i neprofitnih organizacija.

U pravilu su sigurnije investicije od vlasničkih vrijednosnih papira, a rizičnije od novca. Obično se klasificiraju i razvrstavaju prema stupnju rizika, vrsti izdavatelja i ciklusu isplate.

Kupnjom obveznica investitor stječe:

 • pravo na prihod od kamate po kuponu
 • mogućnost zarade zbog rasta tržišne vrijednosti kupljene obveznice
 • pravo na iplatu nominalne vrijednosti obveznica pri dospijeću

 

Kome je namjenjen

Individualnim investitorima, menadžerima u trgovačkim društvima, zaposlenicima financijske struke koji su se u dosadašnjem radu rjeđe susretali s obveznicama, te svim ostalima zainteresiranima da investiranjem u obveznice unaprijede upravljanje osobnim ili poslovnim financijama.

 

Metodologija

Predavač – fond menadžer s višegodišnjim iskustvom na poslovima ‘money market’ i ‘fixed income’ trgovanja, koristeći metode interaktivnog predavanja, prenijet će osnovna znanja potrebna za procjenu rizika vezanog uz obveznice i donošenje odluke u kupnji.

 

Program

Uvodno o obveznicama

 • karakteristike obveznica
 • vrste obveznica
 •  opcije uz obveznice

 

Elementi trgovanja obveznicama i  rizici

 • rizici vezani uz obveznice i promjenu kamatnih stopa
 • krivulja prinosa obvenica
 • vrste prinosa
 • duracija
 • konveksnost

 

Uvod u vrednovanje i trgovanje

 • uvod u vrednovanje
 • uvod u trgovanje
 • vježbe trgovanja