Interna revizija i sustav internih kontrola

Cilj 

Cilj je obuhvatiti ključne segmente interne revizije i kontrole, u svrhu dobrog upravljanja trgovačkih društva, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Ciljna skupina

Menadžment, te zaposlenici na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji, u kontroli, na upravljanju rizicima, te ostali zainteresirani za jačanje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima.

 

Program

 • Revizija – definicije i područje djelovanja
 • Interna vs. eksterna revizija – sličnosti i razlike
 • Uloga interne revizije u korporativnom upravljanju
 • Dodana vrijednost interne revizije
 • Uvjeti za uspješnu internu reviziju
 • Kada organizacija treba internu reviziju
 • Okvir profesionalnog djelovanja interne revizije
 • Odnos interne revizije i ostalih pružatelja uvjerenja
 • Interna revizija u praksi

 

 • Definicija interne kontrole
 • Ciljevi i komponente sustava internih kontrola
 • Kontrolne aktivnosti i tipovi kontrola
 • Dizajn i ocjena efikasnosti sustava internih kontrola
 • Ograničenja internih kontrola
 • Interne kontrole u praksi