Informacije o financijskoj sposobnosti poslovnih partnera – bonitet i rejting

 • Bonitet i rejting – svrha i ciljevi
 • Načini i instrumenti ocjenjivanja boniteta i rejtinga
 • Prednosti korištenja boniteta i rejtinga
 • Bazel II i konzekvence za poslovnu praksu
 • Struktura bilance i RDG-a u funkciji boniteta i rejtinga
 • Računovodstvene politike u funkciji boniteta i rejtinga

O tečaju

Cilj tečaja je obraditi izvore podataka za izradu informacija za donošenje poslovnih odluka, prikazati set informacija koje se u RH mogu koristiti za procjenu financijske sposobnosti, teoretski obraditi informacije o bonitetu i rejting poduzetnika u okruženju i u RH te prikazati utjecaj strukture financijskih izvještaja i računovodstvenih politika na ocjenu boniteta i rejtinga.

Uz teoretsku obradu različitih informacija za procjenu financijske sposobnosti, naglasak će biti na praktičnim primjerima analize utjecaja pozicija iz financijskih izvještaja na ocjenu boniteta i rejtinga kod različitih poduzetnika na osnovi Finine metodologije.

Dobivenim znanjima polaznici će unaprijediti znanje i vještine u primjeni ocjene boniteta i rejtinga kod procjene financijskih sposobnosti svojih postojećih i budućih, potencijalnih poslovnih partnera. Osim toga, polaznici će dobiti informacije o tome kako se i na koji način primjenjuje regulativa Baselskog sporazuma i što trebaju odraditi da bi im rizičnost poslovanja bila što manja odnosno kako bi njihovo zaduženje kod kreditnih institucija bilo što povoljnije tj. uz što manje kamatne stope.

Metodologija

Tečaj izvode stručni predavači s višegodišnjim iskustvom u predavanju, objavi članaka, radu s financijskim izvještajima i informacijama o bonitetu i rejtingu, kao i s iskustvom u praksi na izradi i prodaji različitih informacija koje se koriste za procjenu financijske sposobnosti, što osigurava primjere iz prakse prema potrebama polaznika.

Kome je tečaj namjenjen

Tečaj je namijenjen menadžerima, analitičarima, računovodstvenim radnicima, korporativnim rizničarima i ostalim predstavnicima gospodarskih subjekata koji pripremaju i/ili koriste informacije kod donošenja poslovnih odluka.

Program

 • Izvori podataka za izradu informacija o financijskoj sposobnosti

  • teoretski i praktični prikaz
 • Informacije za donošenje poslovnih odluka

  • informacije o bonitetu i rejtingu poduzetnika
 • Primjena Basela II u RH
 • Struktura Bilance i Računa o dobiti i gubitku u funkciji boniteta i rejtinga

  • primjeri iz prakse
 • Računovodstvene politike u funkciji boniteta i rejtinga

  • primjeri iz prakse
 • Praktični primjer izračuna ocjene financijskog rejtinga za određene poduzetnike