Globalni standard automatske razmjene informacija o financijskim računima

Tečaj
 • Uvođenje globalnog standarda automatske razmjene informacija o financijskim računima
 • Pravni okvir
 • Izvješćivanje i dubinska analiza

 

Cilj tečaja:

Globalni standard na području automatske razmjene informacija o financijskim računima proizašao je iz FATCA Sporazuma sa SAD-om te se razmjena proširuje na države članice EU kao i treće zemlje.

Cilj tečaja je informirati financijski sektor o novim obvezama od siječnja 2016. godine koje proizlaze iz Direktive Vijeća 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Nadalje, predstaviti zakonodavni okvir i međunarodne akte, pojasniti postupke dubinske analize i izvješćivanja te rokove dostavljanja podataka Poreznoj upravi.

 

Kome je tečaj namijenjen

Djelatnicima financijskog sektora u bankovnim i nebankovnim subjektima zaduženim za provedbu FATCA i  globalnog standarda na području automatske razmjene informacija o financijskim računima te ostalima zainteresiranima.

 

PROGRAM

 • FATCA- trenutni status
 • Globalni standard na području automatske razmjene informacija o financijskim računima
 • Pravni okvir:
  • Mnogostrani sporazum nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima
  • Direktiva Vijeća 2014/107/EU
  • Izmjene zakonskih propisa i djelotvorna provedba
 • Pravila izvješćivanja i dubinske analize za informacije o financijskim računima
 • Neizvještajne financijske institucije i isključeni računi