Funkcija usklađenosti s primjenom na društva za upravljanje investicijskim fondovima

Tečaj

Iz sadržaja:

– regulatorni i praktični aspekt funkcije usklađenosti

– razumijevanje funkcije zakonodavne i pravne usklađenosti

– rizici povezani s nepridržavanjem zakona i propisa – rizik neusklađenosti

– funkcija usklađenosti i UCITS / AIFMD direktiva

– primjeri iz prakse

 

O tečaju

Cilj tečaja je pružiti alat za razumijevanje važnosti funkcije usklađenosti unutar bilo koje organizacije koja posluje na tržištu kapitala, a poglavito društava za upravljanje investicijskim fondovima (UCITS i AIFMD direktive) te različitih rizika koji proizlaze iz neusklađenosti odnosno koji su povezani s nepridržavanjem zakona i propisa.

Tečaj donosi pregled novosti u poslovanju investicijskih fondova i zakonodavnog okvira za poslovanje investicijskih fondova, u pogledu usklađenosti s relevantnim propisima i obveze uspostavljanja funkcije praćenja usklađenosti.

 

 

Kome je tečaj namijenjen:

Tečaj je namijenjen stručnjacima iz područja investicijskih fondova i tržišta kapitala, zaposlenicima financijskih subjekata, banaka, investicijskih društava koji žele bolje razumjeti važnost i praktične aspekte usklađenosti i načina na koji se mogu nositi s rizikom nepridržavanja propisa, uključujući one koji rade na području pravnih poslova, revizije i rizika.

 

 

Program tečaja

Usklađenost u teoriji i EU regulatorne aktualnosti

  • Funkcija usklađenosti
  • Razumijevanje zadaće i funkcije usklađenosti (regulatorni zahtjevi, EU smjernice)
  • Trendovi u regulatornoj praksi EU – primjenjivost na društva u RH
  • Dinamika izmjena zakonodavnog okvira, adekvatno praćenje i primjena / pregled EU aktualnosti i očekivanih aktivnosti subjekata nadzora

Usklađenost u pojedinim segmentima poslovanja društva za upravljanje investicijskim fondovima

  • Principi ustroja i upravljanja funkcijom usklađenosti
  • Funkcija usklađenosti i druge kontrolne funkcije i mehanizmi

Nadzor usklađenosti

  • Primjenjivost EU standarda na domaće tržište i sudionike
  • Odnos između regulatornih zahtjeva i situacije na tržištu
  • Nadzorna praksa

Analiza slučajeva i primjera