Fundamentalna analiza

Tečaj
 • Kakvo je kretanje prihoda društva koje analiziram?
 • Je li društvo profitabilno?
 • Kako je društvo pozicionirano u odnosu na svoje konkurente? Je li dovoljno snažno, fleksibilno?
 • Je li društvo u mogućnosti otplatiti svoj dug?
 • Je li vrijednosni papir društva koje analiziramo dobro ulaganje?

O tečaju

Tečaj pruža uvod u pojmove i tehnike koje određuju vrijednost društava. Daje osnovu za razumjevanje i provođenje fundamentalne analize. Naglasak se stavlja na parametre koji određuju poslovanje i buduće izglede poslovanja kroz analizu kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja o društvu, sektoru i gospodarstvu kao cjelini.

Cilj

Cilj ovog tečaja je determiniranje pokazatelja koji predstavljaju osnovu za razumijevanje i provedbu fundamentalne analize. Tečaj prikazuje koje pokazatelje je važno primijeniti u vrednovanju društava

Metodologija

Predavačica s višegodišnjim iskustvom koristeći metode interaktivnog predavanja prenijet će polaznicima osnovna znanja potrebna za procjenu društava.

Kome je tečaj namijenjen

Ulagateljima, sudionicima tržišta kapitala i ostalima koji su zainteresirani doznati koje sve pokazatelje poslovanja trebaju poznavati i koristiti u procjeni društava. Namijenjen je prvenstveno onima koji razumiju osnovne ekonomske pojmove, no žele više naučiti o čimbenicima koji određuju vrijednost društva.

Program

 • Uvod u fundamentalnu analizu
  • Kvantitativni i kvalitativni čimbenici
  • Koncept intristične vrijednosti
  • Kritika fundamentalne analize
 • Kvalitativni čimbenici – društvo
  • Poslovanje, poslovni model
  • Konkurentska prednost
  • Menadžment (transparentnost, komentari poslovanja, vlasnička struktura i „insajdersko“ trgovanje)
  • Korporativno upravljanje
 • Kvalitativni čimbenici – sektor
  • Klijenti
  • Tržišni udio
  • „Životni ciklus“ sektora
  • Konkurencija
  • Regulatorni okviri
 • Osnovni pojmovi pri razumijevanju financijskih izvještaja
  • Bilanca
  • Račun dobiti i gubitka
  • Izvještaj o novčanom toku
  • Ostali važni izvještaji vezani uz Financijske izvještaje (Komentari Uprave; Revizorski izvještaji; Bilješke uz financijske izvještaje)
 • Uvod u valuaciju