Certificirani program: Menadžer za odnose s investitorima

 

Program za odnose s investitorima posve je nov i originalan program na hrvatskom edukativnom tržištu i u užoj regiji, a slični programi već duže godina prisutni su u razvijenim ekonomijama. Program polazniku pruža potrebna znanja i vještine u svim područjima poslova odnosa s investitorima: od koncepta odnosa s investitorima, preko pravne regulative, funkcioniranja tržišta kapitala, financijskog izvješćivanja i vrednovanja, do komunikacije s investitorima te primjene dobrih praksi i načela.

S obzirom na standarde transparentnosti na razvijenim tržištima kapitala, kroz čiju primjenu investitori prate transparentnost društava i na hrvatskom tržištu kapitala, jasno je koliki je značaj razvijanja znanja domaćih stručnjaka za odnose s investitorima. Trgovačka društva koja promišljaju dugoročno morat će investitore promatrati kao strateške partnere i investirati u odnos s njima jer to je jedini način za opstanak na sve konkurentnijem i zahtjevnijem tržištu, a naročito je važno za revitalizaciju aktualne hrvatske gospodarske zbilje.


Kome je program namijenjen

Program je namijenjen zaposlenicima na poslovima odnosa s investitorima, stručnjacima iz drugih područja, kao i ostalima zainteresiranima za usavršavanje znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova odnosa s investitorima. Preduvjet za upis programa je viša/visoka stručna sprema ili radno iskustvo za poslovima odnosa s investitorima.

 

Kad polaznici apsolviraju program, bit će osposobljeni:

 • planirati prioritete poslova odnosa s investitorima i koordinirati ih s drugim odjelima u redovnom poslovanju i u kriznim situacijama kako bi ispunili obveze društva i pružili potrebne informacije investicijskoj javnosti,
 • argumentirano komunicirati s investitorima koristeći znanja o pravnoj regulativi tržišta kapitala kao i znanja o financijskim tržištima,
 • ovladati iščitavanjem financijskih izvješća i pokazatelja kao i pokazatelja investicijske analize,
 • stručno pripremati prezentacije i prezentirati ih investicijskoj javnosti,
 • stručno pripremati pisane objave i izvješća namjenjena investicijskoj javnosti,
 • ovladati znanjima potrebnim za sudjelovanje u složenim projektima poput preuzimanja dioničkog društva, povećanja ili smanjenja temeljnog kapitala, kao i u isplati dividende i drugim korporativnim akcijama, te o istima argumentirano komunicirati s investitorima,
 • ovladati naprednim komunikacijskim vještinama, od kriznog komuniciranja s investicijskom javnošću do pripreme za napredne oblike komunikacije putem interneta,
 • doprinositi održivom poslovanju i ugledu trgovačkog društva poštujući standarde i načela društveno odgovornog poslovanja i poslovne etike.

 

Nastavne cjeline i predavači

prof.dr.sc. Boris Vujčić, dr.sc. Domagoj Hruška, Erika Kašpar, Ivan Kolar

 • Odnosi s investitorima i korporativno upravljanje

 

Tomislav Gračan MBA, Andreja Hašček, Dražen Lančić

 • Zakonska regulativa tržišta kapitala

 

Patricia Bakšaj, Ivan Sobin

 • Institucionalna regulativa tržišta kapitala

 

Ivana Gažić MBA, Libor Weiser, Zdeslav Šantić

 • Tržište kapitala

 

Andrej Todtling

 • Korporativne akcije tržišta kapitala

 

mr.sc. Andreja Švigir, mr.sc. Marina Puljiz

 • Financijsko izvješćivanje i revizija

 

Irena Weber, Slaven Bošnjak

 • Temelji investicijske analize

 

mr.sc. Aleksandra Kolarić, mr.sc.Damir Jugo

 • Odnosi s javnošću i PR alati

 

dr. Hrvoje Kenfelj

 • Utjecajno komuniciranje

 

doc.dr.sc. Mislav Ante Omazić, mr.sc. Melita Marčeta

 • Društvena odgovornost poduzeća i etika u odnosima s investitorima

 

Program se provodi u suradnji s Poslovnim učilištem Experta

Zvanje po uspješnom diplomiranju. Menadžer za odnose s investitorima

Predviđeno trajanje: jesen 2015. (studeni) do proljeće 2016. (svibanj). Uvodni sat informiranja o programu održi se krajem listopada, a nastava počinje u studenom

Nastava se održava jednom ili dva puta tjedno, a predviđeno trajanje je od 17 do 21 sat, uz mogućnost dužeg trajanja. Održi se do cca 150 sati. Nastava se održava u prostorijama Zagrebačke burze (Zagreb, Ivana Lučića 2a) i Poslovnog učilišta Experta (Zagreb, Kneza Mislava 14).

Uvjeti za upis: viša / visoka stručna sprema odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja po Bolonji, ili radno iskustvo u odnosima s investitorima

Cijena: 22.000,00 kn

Mogućnost otplate: 10 rata

 

Sve informacije mogu se dobiti na telefone burzovne Akademije 01 468 6811, 098 267 112 i Učilišta Experta 01 4618 444, 091 2310 961.

Upisi se provode i putem on-line prijave na www.experta.hr.