Analiza financijskih izvještaja – podloga dobrom poslovanju

Cilj 

Cilj seminara je obraditi financijske izvještaje i pokazatelje na način da su koristan alat za dobro poslovanje i korporativno upravljanje, uz primjere iz prakse. Diskutiraju se i osjetljiva praktična pitanja poput zamki i manipulacija u izvještajima.  

 

Ciljna skupina

Menadžment, te zaposlenici na poslovima: podrške vodstvu i odborima, na pripremi financijskih ili nefinancijskih izvještaja, u internoj reviziji, u kontroli, na urpavljanju rizicima, te ostali zainteresirani za jačanje korporativnog upravljanja u trgovačkim društvima.

 

Program

Temeljna financijska izvješća

 • Temeljna financijska izvješća
 • Bilanca
 • Račun dobiti i gubitka
 • Izvještaj o novčanom toku
 • Temeljni koraci u analizi financijskih izvještaja

 

 • Financijski pokazatelji – ključni pokazatelji, sustav pokazatelja
 • Analiza financijskih pokazatelja
  • Horizontalna analiza
  • Vertikalna analiza
 • Analiza šireg okruženja, analiza sektora

 

 • Kako prepoznati ključne podatke za realnu sliku poslovanja
 • Kako prepoznati zamke u financijskim izvještajima
 • Računovodstvene manipulacije u financijskim izvještajima
 • Primjena stečenih znanja na konkretnim slučajevima – izračunavanje, tumačenje, korištenje