Tečaj
 • Novosti iz  Zakona
 • Procjena rizika
 • Smjernice europskih nadzornih tijela
 • Praktična primjena Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

 

Cilj tečaja

 

Cilj tečaja je kvalitetna priprema za primjenu novih propisa o sprječavanju pranja novca. Naglasit će se novosti Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je  na snazi od siječnja 2018. u hrvatskom zakonodavstvu. Iz navedenog proizlazi potreba za nacionalnom procjenom rizika, imajući u vidu i rizike koje nam nosi okruženje i one koje utvrdi Europska Komisija, značajne za cijeli europski prostor. Smjernice za procjenu pojačanog ili pojednostavljenog rizika donose nam europska nadzorna tijela te će se također trebati pretočiti u naše propise. U obavljanju financijskih transakcija važno je razumjeti na što sve treba paziti kod otvaranja računa te je dalje povezano s Uredbom (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava.

Program tečaja usmjeren je na širi aspekt sagledavanja novina u propisima iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, koje se prožimaju u operativnim dnevnim poslovima.

 

Kome je tečaj namijenjen

Tečaj je namijenjen osobama koje su zadužene s motrišta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provoditi propisane mjere i postupke te razumjeti širi kontekst. Naravno, tečaj je namijenjen i svima drugima koji žele proširiti svoje znanje i povezivati ga s područjima svoje ekspertize.

 

Program

 

 • Naglasci iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, s osvrtom na očekivanje promjene
  • definicije i obveznici
  • stvarni vlasnici i registar
  • obveze i mjere obveznika
  • pojednostavljena i pojačana dubinska analiza stranke
  • obavješćivanje FOJ-a
  • zaštita i čuvanje podataka

 

 • Identifikacija stranke – pravne i fizičke osobe
  • vlasnik, opunomoćenik, zastupnik – dokumentacija i postupci
  • specifične stranke – azilanti
  • nove tehnologije

 

 • Smjernice o pojednostavljenoj i pojačanoj dubinskoj analizi i čimbenicima rizika za kreditne i financijske institucije
  • metodologija i čimbenici rizika
  • pojednostavljena dubinska analiza stranke
  • pojačana dubinska analiza stranke i situacije povećanog rizika
  • procjena rizika – praćenje i ažuriranje

 

 • Uredba (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava
  • minimum podataka za platitelja i primatelja unutar i izvan EU
  • postupci kod nepotpunih podataka
  • čuvanje i zaštita informacija, podataka i evidencija

 

 • Uredba (EZ) br. 1889/2005 o kontroli prijenosa gotovine preko granica Zajednice
  • što je gotovina
  • kako se prijavljuje prijenos
  • koje se novine očekuju

 

 • Nacionalna i nadnacionalna procjena rizika
  • manjkavosti nacionalnog sustava
  • prepoznati rizici na zajedničkom tržištu Europe
  • preporuke Moneyval-a

 

 • Primjeri pranja novca i financiranja terorizma