Tomislav Bajić, CFA, CAIA, Portfolio manager je u Allianz ZB (A-Z) mirovinskim fondovima.

Prethodno profesionalno iskustvo stekao je u investicijskom društvu InterCapital gdje je radio kao analitičar i voditelj odjela analiza.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer financije i smjer makroekonomija. Završio je CFA i CAIA programe te stekao pravo korištenja navedenih titula.

U dosadašnjem radu sudjelovao je u mnogobrojnim projektima na domaćem tržištu kapitala te kroz korporativne analize pokrivao velik broj regionalnih kompanija. U svom poslu bavi se analizom financijskih izvještaja, vrednovanjem kompanija te alokacijom kapitala.