Predavači: Bengez Sedmak Marina, Hrvatski Telekom
Hašček Andreja, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Lančić Dražen, odvjetnik i vlasnik odvjetničkog ureda
Markoč Mladen, odvjetnik i vlasnik odvjetničkog ureda
Datum: 27.09.2017
Satnica: 09:10 - 16:00 (uz registraciju 08:50-09:10)
Cijena: 950 kn + PDV (uključuje materijale, piće u stankama)
Popusti: 10% na 3 i više prijavljenih iz istog društva
20 % popusta studentima i nezaposlenima
Lokacija: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a
Kontakt podatci: Telefon: 01/4686 - 811
E-mail: akademija@zse.hr
Tečaj

 

 • Praksa i karakteristike rada nadzornih odbora i uprava – kako do boljeg korporativnog upravljanja
 • Obveze i odgovornosti uprava i nadzornih odbora uvrštenih društava
 • Odgovornost prema Zakonu o trgovačkim društvima

 

O tečaju

Uvažavajući osjetljivost odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora, opsežnost i važnost zakonskih propisa koji tu odgovornost pokrivaju, te izazovne tržišne okolnosti, program obuhvaća srž raznovrsnih propisa i prakse, i preporuke za uspješnu primjenu propisa. Obrađuju se i osjetljiva pitanja u radu i odgovornosti članova uprava, upravnih i nadzornih odbora. Obrađuju se i primjeri dobre prakse.

 

Ciljna skupina

Članovi uprava i nadzornih odbora trgovačkih društava, njihovi pravni savjetnici, stručnjaci odgovorni za korporativno upravljanje i odnose s investitorima u uvrštenim društvima, pravnici financijskih subjekata, te ostali zainteresirani za unapređenje znanja i prakse u području odgovornosti vodećih struktura trgovačkih društava, i uopće za unapređenje prakse korporativnog upravljanja.

 

Program

 • Uprava, nadzorni odbor i korporativno upravljanje
  • koncept i postupci dobrog korporativnog upravljanja
  • Vlasnička koncentracija i odbori
  • Struktura i rad nadzornih odbora
  • Osjetljiva pitanja u praksi

 

 • Dobra praksa rada odbora na primjeru HT
  • Raznovrsne uloge odbora
  • Dobra praksa rada odbora

 

 • Obveze i odgovornost uprava i nadzornih odbora kod društava čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište
  • Obveze i odgovornost:
   • u postupku preuzimanja dioničkih društava
   • kod objavljivanja informacija – prospekt, transparentnost, povlaštena informacija
   • kod financijskog izvještavanja

 

 • Pravni aspekt odgovornosti uprava, upravnih i nadzornih odbora
  • Prava i obveze tijela trgovačkih društava
  • Odgovornost uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora trgovačkih društava
  • Prekršajna i kaznena odgovornost uprave, upravnog odbora i nadzornog odbora trgovačkog društva
  • Odgovornost za štetu društvu, članovima društva i vjerovnicima
  • Odgovornost osnivača društva za obveze društva
  • Proboj pravne osobnosti prema Zakonu o trgovačkim društvima i Općem poreznom zakonu